VEH mist concrete maatregelen voor urgente woonproblemen

Normal huis
Vereniging Eigen Huis is teleurgesteld dat het kabinet geen concrete maatregelen aankondigt voor betaalbare energieplannen, de oplossing van het woningtekort en een snelle afhandeling van de Groningse problematiek. Nog geen haalbare en betaalbare energietransitie De energietransitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ worden, zei de Koning in zijn troonrede. De lasten op de energienota worden echter flink verhoogd (gemiddeld 150 euro per huishouden), zonder dat daar bijvoorbeeld een isolatiesubsidie tegenover staat. Hiermee ondermijnt het kabinet het draagvlak voor de verduurzaming. De vereniging begrijpt niet dat het kabinet de energiebelasting al voor het klimaatakkoord verhoogt, terwijl er nog afspraken moeten worden gemaakt over de invulling van een woonlasten neutrale transitie. Woningtekort loopt verder op Het geconstateerde tekort aan woningen en de hoge bouwambitie van 75.000 huizen per jaar zijn beide niet nieuw. Alles wijst er op dat deze ambitie zonder een forse extra inspanning niet wordt gehaald. Het woningtekort loopt alleen maar verder op en de groep starters die geen huis kan vinden wordt elke dag groter. Voor een hele generatie dreigt een eigen huis onhaalbaar te worden. Daarom vindt Vereniging Eigen Huis het een groot gemis dat het kabinet niet erkent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het benodigde aantal woningen te realiseren. Afhandeling Groningse aardgasschade mist menselijke maat Voor Groningse huiseigenaren is er nog geen nieuwe hoop op een snelle oplossing van schades en de versterking van huizen. Dat het kabinet wel 100 miljoen euro uittrekt is geen garantie voor een menselijke maat  en betere aanpak van de problemen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief