Minister Van Gennip: Discriminatie van mensen met (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst moet stoppen

4 maanden geleden gepubliceerd

Voor het eerst is er grootschalig onderzoek gedaan naar discriminatie onder Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst. Uit dit onderzoek blijkt dat één op de drie mensen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met discriminatie. Minister Van Gennip grijpt de Week tegen Racisme en Discriminatie aan om deze kwestie onder de aandacht te brengen.

Onderzoek naar discriminatie

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een grootschalig onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Fontys Pedagogiek. De resultaten laten zien dat mensen van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst in dezelfde mate discriminatie ervaren als mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst.

Gevolgen van discriminatie

Discriminatie zorgt voor gevoelens van onveiligheid, verdriet, boosheid of schaamte en beïnvloedt het functioneren van mensen in de samenleving. Van Gennip stelt dat discriminatie moet stoppen, of het nu plaatsvindt op straat, in het onderwijs of bij het vinden van werk. Niemand mag anders behandeld worden op basis van uiterlijk of herkomst.

Bewustwording en dialoog

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) gaat bijeenkomsten organiseren met Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst en gemeenten om lokale bewustwording te stimuleren. Daarnaast is het mogelijk dat mensen met een Aziatische herkomst worden meegenomen in het eerstvolgende periodieke SCP-onderzoek naar ervaren discriminatie.

Versterking Nationaal Programma Discriminatie en Racisme

In samenwerking met de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie wordt gekeken hoe de resultaten van het onderzoek en de gesprekken kunnen bijdragen aan een versterking van een volgend Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme.