Landelijke uitbreiding bevoegdheden boa's voor verkeersovertredingen

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Sinds 1 januari 2024 hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) landelijk de bevoegdheid gekregen om te handhaven op specifieke verkeersovertredingen. Dit betekent dat boa’s nu overal in het land de macht hebben om overtreders op de bon te slingeren voor bepaalde verkeersovertredingen.

Nieuwe bevoegdheden

De nieuwe bevoegdheden van de boa’s hebben betrekking op het gebruik van mobiele telefoons op de fiets, oversteken bij rood licht en fietsen zonder licht. Dit betekent dat iedereen die betrapt wordt op één van deze overtredingen, nu ook door een boa bekeurd kan worden.

Impact op lokale gemeentes

Ook in lokale gemeentes hebben de boa’s deze nieuwe bevoegdheden gekregen. Dit betekent dat inwoners van deze gemeentes nu ook door boa’s kunnen worden aangesproken en bekeurd voor deze specifieke overtredingen.

De uitbreiding van de bevoegdheden is een belangrijke stap om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersovertredingen terug te dringen.