Forse toename verkeersboetes in 2023

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

In 2023 is het aantal verkeersovertredingen flink gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. De politie en het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie hebben vorig jaar 8.463.917 verkeersboetes uitgeschreven, een stijging van ruim 300.000 ten opzichte van 2022.

Verbod op appen in het verkeer

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de strengere handhaving van het verbod op appen in het verkeer. Het bellen in de auto of op de fiets zag een aanzienlijke sprong in overtredingen, met een stijging van ongeveer 21.000 bekeuringen naar bijna 200.000.

Autoluwe zones en helmplicht

Een andere veelvoorkomende overtreding was het onrechtmatig rijden in autoluwe zones of milieuzones, met vorig jaar ongeveer 130.000 boetes meer dan in 2022. Het aantal bekeuringen voor het niet dragen van een helm steeg ook met bijna 50.000, te danken aan de nieuwe wet die sinds januari 2023 het dragen van een helm op een snorfiets verplicht stelt.

Snelheidsovertredingen blijven hoog

De meeste boetes, zo’n 6,5 miljoen, werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Echter, overtredingen van de trajectcontrole zijn voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald, met name op N-wegen.

Reactie politie

“We blijven samen met onze partners onverminderd handhaven op deze overtredingen”, reageert Willybert Oor, landelijk portefeuillehouder verkeer bij de politie. Hij benadrukt dat snelheid en afleiding in het verkeer twee van de meest voorkomende oorzaken zijn van verkeersongevallen, en roept op tot het respecteren van snelheidslimieten en het voorkomen van afleiding tijdens het rijden.