Forse stijging gemeentelijke woonlasten

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar fors in Nederland. In 94 gemeenten betalen inwoners meer dan €1.000 per jaar aan gemeentelijke woonlasten, tegenover 54 gemeenten in 2023, volgens onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Gemiddelde stijging van 5,9%

Gemiddeld stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met 5,9%. Huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden betalen in 2024 gemiddeld €951 aan gemeentelijke woonlasten, een stijging van €53 ten opzichte van 2023 (€898).

Nieuwe systematiek gemeentefonds

Door een nieuwe systematiek van het gemeentefonds verwacht ruim 80% van de gemeenten in 2026 en 2027 flinke tekorten op de gemeentebegrotingen. Vereniging Eigen Huis vreest daardoor forse ozb-verhogingen en roept het toekomstige kabinet op om deze lastenstijging voor huiseigenaren te voorkomen.

Verschillende heffingen

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Alle drie gaan dit jaar gemiddeld ongeveer evenveel omhoog: de ozb met 5,9%, de afvalstoffenheffing met 6,1% en de rioolheffing met 5,3%.

Uitschieters in woonlasten

De aanslag gemeentelijke woonlasten stijgt dit jaar in 40 gemeenten met 10% of meer. In Wijdemeren stijgen de woonlasten het meest. Huiseigenaren betalen daar dit jaar maar liefst €275 meer (+23%). Ook in Oosterhout stijgt de rekening aanzienlijk, met een gemiddelde toename van €194 (+23%).

In slechts 11 van de 339 onderzochte gemeenten dalen de woonlasten in 2024, in vergelijking met 44 gemeenten vorig jaar. Valkenburg aan de Geul spant de kroon met een gemiddelde verlaging van €119 (-12%).

Ozb verschillen

In 50 gemeenten stijgt de ozb dit jaar meer dan 10%, met Baarle-Nassau als koploper. De ozb gaat daar met 30% omhoog. Andere gemeenten waar de ozb aanzienlijk stijgt zijn Gorinchem (+23%), Schiermonnikoog (+22%), Heemstede (+20%) en Leusden (+18%).

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffenheffing gaat dit jaar met gemiddeld 6,1% omhoog en de rioolheffing met 5,3%. Opvallend zijn de hoge stijgingen van de rioolheffing in Wijdemeren met 56% (€132) en Culemborg met 43% (€79). In Valkenburg aan de Geul daalt de rioolheffing spectaculair met 48%, een lastenverlichting van €169.

Over het woonlastenonderzoek

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten: in december een steekproef onder ruim 100 gemeenten en in februari een onderzoek onder alle gemeenten. De gemeenten Soest, Boxtel en Sint Michelsgestel ontbreken nog omdat zij de gevraagde cijfers niet tijdig konden aanleveren. Het totaal aantal gerapporteerde gemeenten komt daarmee op 339 van de 342. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marlyse Research.