Stijging beschikbaar inkomen en hypotheekschuld in tweede kwartaal

10 maanden geleden gepubliceerd

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is vooral te danken aan een toename van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groei in beloning werknemers

In het tweede kwartaal lag het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De totale beloning van werknemers steeg met 7,9 procent. Het aantal gewerkte uren groeide met 1,4 procent, terwijl de cao-lonen 5,7 procent hoger waren. Het gemengd inkomen lag 8,7 procent hoger.

Stijging uitkeringen

Daarnaast was er een opvallende stijging in het totaal aan ontvangen uitkeringen, dit bedroeg 9,4 procent. Deze toename is voornamelijk te wijten aan het feit dat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat per 1 januari 2023 met ruim 10 procent toenam. Daarnaast stegen de uitkeringen ook extra sterk door indexatie van pensioenen. Huishoudens betaalden in het tweede kwartaal 8,4 procent meer aan belastingen en sociale premies.

Toename hypotheekschuld

In het tweede kwartaal van 2023 nam de woninghypotheekschuld toe met 3,3 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De stijging van de hypotheekschuld is minder sterk dan vorig jaar, doordat de huizenprijzen dalen en er minder woningen worden verkocht. De hypotheekschuld als percentage van het bbp nam echter af; van 83,2 procent in het eerste kwartaal van 2023 naar 81,8 procent in het tweede kwartaal van 2023. Dit is het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2002.