Stevige impuls aan doorontwikkelen cliëntondersteuning

Normal unavailable image
De 28 Koplopergemeenten Cliëntondersteuning gaan een stevige impuls geven aan het dooronwtikkelen van clientondersteuning, blijkt uit de bij het ministerie van VWS ingediende voorstellen. Alle koplopers die een voorstel hebben ingediend, krijgen dat gehonoreerd. VWS stelt hiervoor € 8 miljoen beschikbaar, maakte het ministerie vorige week bekend in een persbericht. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Doel

Doelen van het koplopersproject zijn: de cliëntondersteuning beter bekend maken bij mensen die er mogelijk baat bij hebben, de samenwerking tussen (formele en informele) cliëntondersteuners verbeteren, en cliëntondersteuning levensbreed aanbieden. De koplopergemeenten zijn tegelijkertijd ambassadeur voor cliëntondersteuning in hun regio.

Thema`s

Voorbeelden van thema’s waar de gemeenten mee aan de slag gaan zijn: domeinoverstijgende cliëntondersteuning (aandacht voor werk & inkomen en schulden), de aansluiting van formele en informele cliëntondersteuning (met aandacht voor op- en afschalen), de overgang Wmo/Wlz, preventieve en outreachende vormen van cliëntondersteuning, en centrale toegang tot cliëntondersteuning.

Doelgroepen

Een aantal gemeenten gaat in pilots ervaring opdoen met (gespecialiseerde) cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met zware jeugdzorg, dak- en thuislozen, en ouderen met geen of zeer beperkt netwerk.

Deelnemers

De 28 deelnemende gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.

Movisie begeleidt het koplopertraject en zal de ervaringen beschikbaar stellen aan alle gemeenten.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief