Staatssecretaris Cultuur en Media investeert in restauratie van monumenten

9 maanden geleden gepubliceerd

Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van het aquarium van Artis. Daarnaast wordt de Bovenkerk in Kampen ondersteund met 1,2 miljoen euro voor onderhoud. Ook de Poldertoren in Emmeloord en Fort Sabina en de botenloods in Willemstad (Noord-Brabant) ontvangen respectievelijk 1,1 en 1,9 miljoen euro.

Financiering van restauraties

Deze investeringen komen uit een extra budget van 15 miljoen euro dat door de staatssecretaris ter beschikking is gesteld voor de restauratie van grote monumenten. De rijksoverheid en provincies dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de financiering van dergelijke restauraties. Ondanks de jaarlijkse middelen die hiervoor beschikbaar zijn, hadden sommige monumenten, waaronder het aquarium van Artis, extra financiële ondersteuning nodig. Daarom heeft de rijksoverheid voor 2023 eenmalig een extra bedrag van 15 miljoen euro vrijgemaakt, dat door gemeenten en provincies wordt verdubbeld.

Overgebleven budget

Na deze toekenningen resteert er nog ongeveer 750.000 euro. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in de Restauratiefonds+-hypotheek, dat ook grote restauratieprojecten ondersteunt.

Toekomstige oplossingen

De beschikbare 15 miljoen euro voor deze vier monumenten is slechts een begin. In juni gaf de staatssecretaris al aan dat er een structurele oplossing moet komen voor de tekorten bij grootse, complexe restauraties. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat hierover in gesprek met gemeenten en provincies om te bepalen wat er nodig is en hoe elke partij kan bijdragen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid.