Snel doorpakken met ontwikkeling van Schiphol Stad en Schiphol op Zee

Normal n804nw
‘We moeten snel doorpakken om te kijken of we Schiphol naar zee kunnen brengen. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe woningbouw midden in de Randstad. En neemt het levensgeluk van mensen toe; minder herrie, veiliger en met meer waarde.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de groei van Schiphol. “Er ligt een goed plan van KuiperCompagnons en Fakton dat laat zien je zo’n 200.000 koop- en huurwoningen kan ontwikkelen op de huidige locatie. Hiermee kan een groot deel van de kosten van de aanleg van het vliegveld op zee gedekt worden. Bovendien biedt zo’n ontwikkeling grote kansen voor de toekomst van de Randstad en de grote woningbouwopgave waar we voor staan.” De directe grondopbrengsten van de ontwikkeling van Schiphol Stad zijn volgens Erik Faber van Fakton zo’n 13-17 miljard. Indirect kan het volgens Hans de Boer nog veel meer opbrengen door waardevermeerdering en verhuur van woningen. ‘Op zo’n manier wordt de aanleg van Schiphol op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de staat een betaalbaar en realistisch scenario.’ Volgens de VNO-NCW voorman is het nu zaak dat er een oranje-verbond komt van pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM dat de plannen in een versnelling brengt. Een ‘Schiphol-wet’ moet de kaders bieden om het project snel van de grond te krijgen binnen 10-15 jaar. “We moeten dit nu serieus uitwerken om mensen weer perspectief te bieden met minder herrie en fijnstof in de Randstad. Door daarnaast aan een duurzamer luchtvaart te werken zorgen we dat Nederland optimaal verbonden kan blijven met de rest van de wereld. Dat is essentieel voor burgers en bedrijven.” Volgens Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons is het nu hét moment om dit plan uit te werken. “De Noordzee wordt steeds voller met de broodnodige windparken, natuurontwikkeling en steeds meer scheepvaart. Daarom moeten we nu serieus onderzoeken hoe dat allemaal met elkaar te verenigen is. Wij denken dat er 2 jaar nodig is voor het maken van het complete plan en dan kan er een gefundeerd besluit worden genomen. Maar wij denken dat er teveel voordelen zijn om dit nu niet serieus te onderzoeken."

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief