Schiphol overschrijdt geluidsgrenswaarde en overtreedt regels baangebruik in 2023

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Luchthaven Schiphol heeft in 2023 de geluidsgrenswaarde bij handhavingspunt 25 (Uithoorn) met 19% overschreden. Daarnaast is een van de regels voor het baangebruik overtreden. Hierdoor wordt mogelijk niet voldaan aan de voorwaarden voor anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). Dit blijkt uit de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Normen en regels voor Schiphol

Voor Schiphol gelden normen voor geluid, het maximaal aantal nachtvluchten, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en de veiligheid voor de omgeving. Daarnaast zijn er regels voor baan- en routegebruik en voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen op het luchtvaartterrein. Deze regels en normen zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB).

Handhavingsrapportage

De ILT controleert of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zich aan het LVB houden. Na elk gebruiksjaar (van 1 november tot en met 31 oktober) maakt de inspectie een handhavingsrapportage met de resultaten van het toezicht.

Geluidsoverschrijding

Voor het vliegverkeer van en naar Schiphol gelden geluidsgrenswaarden voor de totale hoeveelheid geluid en voor de lokale hoeveelheid geluid in een aantal vaste handhavingspunten rondom Schiphol. In 2023 is de grenswaarde voor de geluidbelasting in handhavingspunt 25 (Uithoorn) overschreden met 19%. Schiphol is bij alle overige handhavingspunten binnen de geluidsnormen gebleven.

Nachtvluchten en baangebruik

Op Schiphol mogen elk gebruiksjaar niet meer dan 32.000 nachtvluchten plaatsvinden. In 2023 waren er 24.533 nachtvluchten, een toename van 3% ten opzichte van 2022. Daarnaast hebben gezagvoerders in 2023 negen keer afgeweken van de voorgeschreven vertrekroutes voor de nacht.

Hulpmotoren

Het onnodig gebruik van de APU (auxiliary power unit, hulpmotor van een vliegtuig die op kerosine werkt) leidt tot ongewenste emissies op de luchthaven. Om dit tegen te gaan, is Schiphol verplicht om minimaal 61 vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) uit te rusten met alternatieve, schonere voorzieningen. Aan het einde van 2023 waren 26 VOP’s hiermee uitgerust. Bij controle bleek dat de APU niet altijd tijdig werd uit- en aangezet door de gezagvoerder. Dit leidde tot tien waarschuwingen aan luchtvaartmaatschappijen, een grondafhandelaar en de luchthaven Schiphol. Aan KLM en Delta Air Lines is een last onder dwangsom opgelegd om ongeoorloofd APU-gebruik in de toekomst te voorkomen.

Staat van de Luchtvaart

De belangrijkste resultaten van het toezicht door de ILT op Schiphol en de regionale luchthavens worden ook opgenomen in de Staat van de Luchtvaart. Deze wordt in het eerste kwartaal van dit jaar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.