Samenwerking tussen overheid en banken voor circulaire economie

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken hebben afspraken gemaakt om de ontwikkeling van een circulaire economie te bevorderen. Deze economie, waarin zo min mogelijk afval wordt geproduceerd en grondstoffen niet onnodig worden verspild, is cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelen en het verminderen van de druk op onze leefomgeving.

Ambitie voor circulaire economie

De overheid en banken erkennen dat de Nederlandse ambitie voor een circulaire economie alleen haalbaar is door samen op te trekken met bedrijven, gemeenten, provincies, de rijksoverheid en de financiële sector. De gemaakte afspraken zullen jaarlijks worden besproken om de voortgang van de transitie te volgen.

Problemen aanpakken

Banken en de overheid werken al samen in de Kopgroep Circulair Financieren om oplossingen te vinden voor problemen waar circulaire ondernemers tegenaan lopen. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop het financieel risico door banken wordt berekend, waarbij lineaire business cases vaak het uitgangspunt zijn.

Versnelling van de transitie

Met de ondertekening van het statement door de NVB, banken zoals ABN AMRO, ASN Bank, ING, NWB Bank, Rabobank en Triodos Bank, en de overheid, geven zij aan wat zij van elkaar nodig hebben om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

De banken vragen de overheid onder andere om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemers in de circulaire economie ten opzichte van de lineaire economie. Daarentegen vraagt de overheid aan de banken om circulariteit in 2030 een integraal onderdeel te maken van de beoordeling van financieringsaanvragen.

De toekomst

Staatssecretaris Vivianne Heijnen benadrukt het belang van deze afspraken voor een gezonde toekomst van onze planeet. Nederland streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn, wat betekent dat grondstoffen steeds hergebruikt worden en er bijna geen afval meer is.

NVB-voorzitter Medy van der Laan onderstreept ook het belang van de afspraken en de rol van zowel de overheid als de banken in het bereiken van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en het Biodiversiteitsverdrag. Het stimuleren van de vraag naar circulaire producten en het creëren van een gelijk speelveld voor deze producten ten opzichte van lineaire producten wordt als cruciaal gezien voor het succes van de circulaire economie.