Principeakkoord nieuwe cao MvT: extra voordeel jongeren

Normal porsche diesel
BOVAG en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben vandaag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bedrijfstak MvT (Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven). De nieuwe cao MvT heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in op 1 november 2018. Er is samen met de vakbonden gekozen voor twee nominale salarisverhogingen: 81 euro per maand op 1 februari 2019, en 83 euro per maand op 1 februari 2020. Partijen hebben ook afspraken gemaakt over een regeling voor oudere werknemers en duurzame inzetbaarheid. De keuze voor een nominaal bedrag in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van de BOVAG-leden. Met name jongere medewerkers worden zo extra beloond. Die gaan er immers percentueel veel meer op vooruit dan mensen die stevig boven cao betaald worden. En daarmee is de sector extra aantrekkelijk voor instromers en jongeren. De loonkostenstijging is gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis. Generatiepact Verder is in het principeakkoord afgesproken om het voor oudere werknemers vanaf 60 jaar mogelijk te maken geleidelijk minder te gaan werken, het zogenoemde generatiepact. De werkgever kan een subsidie ontvangen voor iedere werknemer die gebruik maakt van het generatiepact mits hiervoor een nieuwe medewerker een contract krijgt. Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. En dan niet alleen voor ouderen, maar voor  alle medewerkers, gedurende hun hele carrière. De focus van O&O-fonds OOMT verschuift daarom de komende periode nog verder in die richting. Werken op zaterdag Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Dit is mooie uitkomst, waarmee de werknemers de waardering krijgen die ze verdienen. We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht inroosteren op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver. Wel hebben we in het principeakkoord afgesproken dat BOVAG en vakbonden daar  gezamenlijk nader onderzoek naar doen en samen voorstellen gaan maken om dat in een volgende cao mee te nemen.” Het principeakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. BOVAG legt het principeakkoord formeel voor aan het verenigingsbestuur.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief