Politie Oost-Nederland legt definitieve straffen op na grensoverschrijdende uitlatingen

7 maanden geleden gepubliceerd

De politie in Oost-Nederland heeft de definitieve straffen bepaald voor twee medewerkers die betrokken waren bij een video met grensoverschrijdende uitlatingen. De video circuleerde vanaf maart dit jaar op sociale media. De straffen bestaan uit een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk ontslag.

Onvoorwaardelijk en voorwaardelijk ontslag

De beslissing om de straffen op te leggen kwam nadat de ‘Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren’ (AGFA Politie) geen bezwaren had tegen een disciplinaire straf. De AGFA gaf aan dat het aan de politie was om de hoogte van de straf te bepalen.

Een van de medewerkers kreeg onvoorwaardelijk ontslag vanwege de combinatie met ander plichtsverzuim. De andere medewerker kreeg voorwaardelijk ontslag. Deze medewerker wordt ook overgeplaatst naar een ander team en zal buiten de politieorganisatie werkzaamheden uitvoeren op het gebied van ‘diversiteit en inclusie’.

Kwetsende en discriminatoire uitlatingen

Uit het onderzoek dat na het incident werd uitgevoerd, bleek dat beide politiemedewerkers kwetsende en discriminatoire uitlatingen hadden gedaan. Van een politieambtenaar wordt verwacht dat hij of zij burgers en collega’s respectvol en zonder vooroordelen behandelt, geen tegenstellingen creëert en bijdraagt aan het vertrouwen in de politieorganisatie.

Zes betrokkenen

In totaal waren zes politiemedewerkers betrokken bij het incident. Alle medewerkers werd verweten dat zij het vertrouwen in de politie hadden geschaad en dat zij onvoldoende hadden aangetoond een ‘politie voor iedereen’ te zijn. Twee medewerkers kregen eerder al een schriftelijke berisping. Twee andere medewerkers kregen geen sanctie omdat zij geen kwetsende uitspraken hadden gedaan, maar wel een waarschuwing.

Nu de laatste twee straffen definitief zijn, is er ruimte om verder te werken aan een diverse en inclusieve politieorganisatie.