Politie onderzoekt haalbaarheid oplossing C2000-problemen

6 maanden geleden gepubliceerd

De politie heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om te voldoen aan de eisen van de Arbeidsinspectie in verband met het C2000-communicatienetwerk. De korpsleiding zal de politie-eenheden actief betrekken bij de te treffen maatregelen. De Arbeidsinspectie heeft geëist dat de problemen met het C2000-communicatienetwerk voor 8 juni 2024 worden opgelost.

Bezwaarprocedure gestart

De politie is een bezwaarprocedure gestart om te onderzoeken of de gestelde termijn haalbaar is. Dit voorkomt nieuwe handhavingsacties van de Arbeidsinspectie als de maatregelen niet (tijdig) of naar behoren getroffen worden.

Henk Geveke, vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor C2000, stelt dat bezwaar maken niet betekent dat ze niets doen. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het technische verbeterplan van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de instructie en opleiding van de medewerkers.

Veiligheid en communicatie

Veilig werken blijft belangrijk binnen de politie, ook als het gaat om goed werkende communicatievoorzieningen in kritieke situaties. De korpsleiding is samen met de bonden, Landelijke Meldkamer Samenwerking en het ministerie van Justitie en Veiligheid structureel in overleg om de kwaliteit en het functioneren van onder meer het C2000-netwerk te verbeteren.

Toekomstplannen

Het nieuwe systeem dat C2000 op termijn moet vervangen heet NOOVA (Nieuwe Openbare Orde en Veiligheid Architectuur). De ontwikkeling, aanschaf en introductie hiervan verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft geadviseerd om te stoppen met NOOVA in de huidige opzet. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer laten weten te blijven werken aan de vervanging, vernieuwing en verbetering van de missiekritische communicatie. Totdat het nieuwe communicatiesysteem er is, moet het huidige C2000 systeem zo optimaal mogelijk blijven werken.