Politie Nederland Vraagt €400 Miljoen Voor Maatschappelijke Uitdagingen

7 maanden geleden gepubliceerd

De Nederlandse politie heeft aangegeven dat ze €400 miljoen nodig heeft om de uitdagingen van de huidige maatschappij het hoofd te bieden. Deze week presenteerde de politie, samen met regioburgemeesters, een Position Paper waarin deze financiële behoefte werd uiteengezet. Van de €400 miljoen is de helft bedoeld om de basis op orde te krijgen, terwijl de andere helft zal worden gebruikt om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke problemen waarmee de politie wordt geconfronteerd.

Cybercriminaliteit blijft een uitdaging

Theo van der Plas, portefeuillehouder Digitalisering, benadrukte de voortdurende uitdaging van het bestrijden van cybercriminaliteit. De methoden veranderen voortdurend, de hoeveelheid data groeit exponentieel en expertise op dit gebied is schaars. Daarnaast wordt de digitale component van traditionele vormen van criminaliteit steeds groter. Het is volgens Van der Plas niet langer een specialisme, maar een essentiële vaardigheid voor elke politieagent.

Preventie en samenwerking

Inge Godthelp-Teunissen, portefeuillehouder GGP (Gebiedsgebonden Politie), legde de focus op preventie, samenwerking met lokale partners en goed opgeleide collega’s. Ze benadrukte dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn eigen buurt en dat criminaliteit en onveiligheid een enorme impact hebben op mensen. De politie wil daarom niet alleen reageren wanneer problemen escaleren, maar ook proactief handelen door preventief aanwezig te zijn in wijken, zowel fysiek als digitaal.

Financiële zekerheid en stabiel beleid

Korpschef Henk van Essen wees op het belang van financiële zekerheid en stabiel beleid, niet alleen voor het huidige demissionaire kabinet, maar ook voor toekomstige regeringen. Volgens Van Essen is financiële zekerheid essentieel voor een robuuste rechtsstaat waarin de politie effectief kan reageren op dagelijkse uitdagingen.

Daarnaast benadrukte hij de noodzaak van voortdurende investeringen in het belangrijkste kapitaal van de politie: de politiemensen zelf, die erkenning en waardering verdienen voor hun werk.