Pensioenfonds PMT: kans op pensioenverlaging in 2020 neemt toe

Normal pmt
“Een verlaging van de pensioenen terwijl we op weg zijn naar een nieuw contract is ongewenst aldus Benne van Popta en Jos Brocken, de werkgevers- en werknemersvoorzitters van PMT. Deelnemers van PMT hebben er alle belang bij dat er overeenstemming komt over een nieuw pensioencontract. De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde in het vierde kwartaal van 2018 licht van 102,5% naar 102,3%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde van 104,6% naar 99,4%. De rente daalde in de afgelopen maanden, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Daarnaast nam het vermogen af, voornamelijk door de wereldwijd gedaalde aandelenkoersen. Het beleggingsrendement over het laatste kwartaal was negatief en kwam uit op -1,8%. Over geheel 2018 komt het totaal rendement positief uit (0,2%). “De daling van de dekkingsgraad zet het fonds op een achterstand in het benodigde herstel. De stijgende lijn in het derde kwartaal is in het laatste kwartaal teniet gedaan. Verlagen van pensioenen in 2020 komt steeds dichterbij”, aldus Benne van Popta, voorzitter PMT. Eind 2019 moeten we op een beleidsdekkingsgraad van 104,3% zitten. Jos Brocken; “Het is onze deelnemers en gepensioneerden, in deze huidige economische situatie niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd moeten worden. Een verlaging heeft enorme impact op de pensioenen van PMT-ers. Het gemiddelde pensioen bij PMT is EURO 600 per maand en elke verlaging komt hard aan”. Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2018 ·       Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 102,3%. ·       Actuele dekkingsgraad per 31 december 2018 99,4% ·       Positief resultaat op de matchingportefeuille ·       Negatieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille ·       Vermogen afgenomen met ca. € 1,0 miljard tot € 71,3 miljard. ·       Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 2,6 miljard tot € 71,7 miljard. ·       Beleggingsrendement vierde kwartaal 2018: -1,8% ·       Beleggingsrendement 2018: 0,2%

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief