Overgangsfase wietexperiment start in juni

3 maanden geleden gepubliceerd
  Pixabay

Vanaf 17 juni 2024 mogen coffeeshops in deelnemende gemeenten zowel gedoogde als gereguleerde producten verkopen. Dit maakt deel uit van een experiment waarbij de overheid de verkoop van gereguleerde cannabis toestaat. De overgangsfase van het experiment zal drie maanden duren. In deze periode wordt de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde producten geoptimaliseerd.

Overgang en experimenteerfase

Na de overgangsfase start de experimenteerfase waarin alleen nog gereguleerde cannabis mag worden verkocht. De start van deze experimenteerfase is gepland voor 16 september 2024. Het is belangrijk dat het gereguleerde aanbod voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Coffeeshophouders hechten hier veel waarde aan omdat ze willen dat meerdere telers gereed zijn om te leveren. Als het aanbod bij de start van de experimenteerfase onvoldoende is, kan dit het risico op illegale straathandel vergroten.

Eerste ervaringen

In Tilburg en Breda is de gereguleerde cannabis over het algemeen goed ontvangen door klanten van coffeeshops. De aanloopfase is nuttig gebleken om knelpunten te identificeren en aan te pakken. Gebruikerservaringen met het track & trace-systeem worden bijvoorbeeld gebruikt om het systeem te verbeteren. De inzichten die in Breda en Tilburg worden opgedaan, worden gedeeld met alle deelnemende gemeenten.

Een belangrijke wijziging is dat de burgemeesters de maximale voorraad gereguleerde cannabis in de coffeeshops kunnen verhogen naar een weekvoorraad. De beperking van maximaal 500 gram bleek in de praktijk niet uitvoerbaar.