Bijna 70% van de ouderen heeft wekelijks contact met de buren

10 maanden geleden gepubliceerd

Volgens de recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ‘Nederland in Cijfers’, heeft bijna 70% van de 65-plussers minstens wekelijks contact met hun buren. In 2022 had 69% van de ouderen minstens één keer per week contact met de buren. Daarnaast had 16% minstens één keer per maand contact, maar niet wekelijks. Ongeveer 15% had minder vaak of nooit contact met de buren.

Contact met buren en leeftijd

Jongere mensen bleken hun buren minder vaak te spreken dan ouderen. Gemiddeld heeft 56% van de mensen boven de 15 jaar minstens wekelijks contact met de buren. Bij de jongste leeftijdsgroep (15- tot 35-jarigen) was dit echter maar 41%, terwijl dit bij de 35- tot 65-jarigen iets meer was, namelijk 59%.

Vormen van contact

Bij het contact met buren gaat het niet alleen om een persoonlijke ontmoeting. Ook telefoongesprekken, het sturen van brieven of e-mails, of het uitwisselen van berichten via bijvoorbeeld WhatsApp, worden meegerekend. Van de ouderen had 21% zelfs dagelijks contact met hun buren, in welke vorm dan ook.

Contact met vrienden en familie

Jonge mensen hadden het meest contact met vrienden van alle leeftijdsgroepen. Van de 15- tot 35-jarigen had 88% minstens wekelijks contact met hun vrienden, bij 65-plussers was dat 67%. Het contact met familie was bij alle leeftijdsgroepen bijna gelijk: ruim 80% ziet, spreekt of appt elke week hun familie.

Afname in contact met buren

Het wekelijkse contact van ouderen met buren is in 2022 afgenomen vergeleken met tien jaar daarvoor. In 2012 had 75% wekelijks contact met hun buren, in 2022 was dit 69%. Ook mensen jonger dan 65 jaar hebben minder vaak iedere week contact met buren dan tien jaar ervoor.

Algemene tevredenheid met sociaal leven

Uit de gegevens van het CBS bleek verder dat 84% van de 65-plussers aangaf tevreden te zijn met hun sociale leven in het algemeen. Jongere mensen zijn met 75% (18 tot 35 jaar) en 77% (35 tot 65 jaar) iets minder vaak tevreden.

Sociale eenzaamheid

Een gebrek aan sociale contacten hangt samen met gevoelens van sterke sociale eenzaamheid, waarbij mensen behoefte hebben aan meer sociaal contact. In 2022 voelde 12% van de 65-plussers zich sterk sociaal eenzaam. Dit is hetzelfde als bij de jongste leeftijdsgroep tot 35 jaar. Mensen tussen 35 en 65 jaar hadden deze gevoelens met 16% het meest.