Onderzoek: Seksuele uitbuiting daders hebben specifieke aanpak nodig

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Volgens een recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, hebben daders van seksuele uitbuiting een specifieke aanpak nodig. De studie benadrukt dat deze daders verschillen van andere criminelen door de hoge mate van risicofactoren die bij hen aanwezig zijn.

Opvallende bevindingen

Het onderzoek bestudeerde de criminele carrières van 630 daders van seksuele uitbuiting. Het bleek dat 52% van de daders jonger dan 25 jaar is wanneer ze voor het eerst mensenhandel plegen, en dat 24% opnieuw een mensenhandeldelict pleegt. Opvallend is dat veel van deze daders geen opleiding hebben afgemaakt en dat ze aanzienlijk vaker afkomstig zijn uit een criminele sociale omgeving.

Risico- en beschermende factoren

De studie analyseerde ook verschillende risico- en beschermende factoren, zoals kenmerken of omstandigheden die de kans op crimineel gedrag kunnen verkleinen of vergroten. Nationaal Rapporteur Conny Rijken stelde vast dat bij daders van seksuele uitbuiting risicofactoren in zeer hoge mate aanwezig zijn en beschermende factoren juist minder.

Recidive voorkomen

Rijken benadrukte het belang van interventies ter voorkoming van (herhaald) daderschap, met name bij jongeren met een hoog risicoprofiel. Ze stelde voor dat voor alle daders van binnenlandse seksuele uitbuiting een reclasseringsadvies moet worden aangevraagd en gegeven.

Geen eenduidig daderprofiel

Ondanks de overeenkomsten tussen de 630 daders, is er geen eenduidig daderprofiel voor seksuele uitbuiting. Het onderzoek onderscheidt vier groepen daders, elk met een eigen pleegprofiel: incidentele plegers, plegers die vroeg pieken, plegers die laat pieken en continue plegers.

Oproep voor gerichte aanpak

Gezien de bevindingen van het onderzoek pleit de Nationaal Rapporteur voor een gerichte aanpak van deze groep daders. Ze riep op tot het vrijmaken van capaciteit en middelen om te onderzoeken welke interventies nodig zijn om deze daders een zo passend mogelijke resocialisatie te bieden.

Kennis delen

Om de bevindingen verder te delen, plant de Nationaal Rapporteur een symposium in samenwerking met zorgorganisatie STEVIG. Het doel is om de resocialisatie van deze daders verder vorm te geven en herhaald daderschap zoveel mogelijk te voorkomen.