Noord-Hollandse verbrandingsovens verbranden buitenlands afval, eigen afval gaat naar de stort

Normal afvalzorg
SP-statenlid Anna de Groot wil van gedeputeerde staten weten waarom de provincie toestaat dat nu extra afval wordt gestort op stortplaatsen in de provincie. Door de groei van de hoeveelheid afval zouden de verbrandingsovens het aanbod niet meer aankunnen. De Groot wijst er op dat de verbrandingsovens, eigendom van de gemeente Amsterdam en van de gemeenten in de regio Alkmaar, jaarlijks ruim een half miljoen ton afval uit het buitenland verwerken. Zij wil daarom weten of de provincie iets kan doen tegen deze afvalimport, zodat minder afval gestort hoeft te worden. De provincie is vergunningverlener voor de stortplaatsen in de provincie. De provincie is daarnaast ook eigenaar van NV Afvalzorg, die de stortplaats Nauerna exploiteert. De Groot wijst op de 'Ladder van Lansink' die zegt dat het storten van afval de minst milieuvriendelijke manier van afvalverwerking is. Het SP-statenlid veronderstelt dat de provincie ontheffingen om meer te storten heeft verleend. Zij wil weten waarom gedeputeerde staten extra stort toestaan, terwijl zij hergebruik van grondstoffen propageren omdat dit volgens hen bijdraagt aan duurzaamheid en aan economische ontwikkeling. Ook wijst De Groot er op dat in 2022 gestopt zou worden met het storten van afval in Nauerna. Zij wil weten of de stortplaats nu eerder vol is, en Nauerna ook eerder dicht moet dan in 2022. De Groot wijst er tenslotte op dat steeds meer gemeenten van hun inwoners gescheiden inzameling vragen. Het is daarom onbegrijpelijk dat er desondanks zóveel afvalaanbod is dat de verbrandingsovens het niet meer aankunnen en er daarom meer afval naar de vuilnisbelten moet. De Groot wil weten of gedeputeerde staten dit met haar eens zijn.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief