Noodhulpgroepen Sint Maarten getraind in rampenbestrijding

Normal storm st maarten
Op 19 en 20 maart organiseerde VNG International twee workshops over rampenbestrijding voor de ambtenaren van de Ministeries van VROMI (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Infrastructuur) en TEATT (Toerisme, Economie, Transport, Telecom).

Crisismanagement experts Mattijs Dam en Robert Verhoeven van gemeente Apeldoorn en Veiligheidsregio Utrecht leidden workshops voor noodhulpgroepen ESF3 (publieke werken, transport en logistiek) en ESF10 (haven, luchthaven en hotels). Deze Emergency Service Functions bestaan uit ambtenaren die zich in het geval van een ramp richten op het regelen van specifieke zaken.

Workshops De workshops gingen over het rampenbestrijdingssysteem op Sint Maarten en over crisismanagement. Sint Maarten beschikt over veel uitgebreide plannen. De deelnemers pleitten juist voor beknopte handleidingen en concrete taakkaarten. Taakkaarten maken de essentiële stappen in crisismanagement snel duidelijk en zijn nodig om de ESF groepen snel te activeren zodra een ramp plaatsvindt. De kennis opgedaan in de workshops gebruiken de deelnemers om de deelplannen van ESF3 en ESF10 te actualiseren en af te stemmen op de acht andere deelplannen.

Emergency Service Functions  Voor ESF3 (publieke werken, transport en logistiek) van het Ministerie van VROMI ging de workshop voornamelijk om het algehele rampenmanagementsysteem en hoe dit zich verhoudt tot de specifieke taken en processen van ESF3. De ambtenaren worden al frequent opgeroepen om de hulpdiensten te assisteren bij incidenten en zijn dus thuis in de taken die zij ook tijdens rampen moeten uitvoeren. De workshop resulteerde enerzijds in meer begrip van het concept van crisismanagement, en anderzijds in meer bewustzijn van het belang van goede coördinatie en communicatie. “Communication is key to crisis management,” vatte één van de ambtenaren samen in de wrap-up.

Crisismanagement  De workshop voor ESF10 richtte zich meer op het trainen van de ambtenaren in de basics van crisismanagement. Ambtenaren werden getraind op vaardigheden en in het denken op tactisch niveau. Naast een orkaan, werd er met verschillende andere scenario’s geoefend om verantwoordelijkheden en coördinatie binnen ESF10 te bespreken.

Follow-up De vervolgstap vindt plaats op 25 juni, wanneer alle tien ESF groepen voor de eerste keer mee zullen oefenen in de grootschalige jaarlijkse Hurricane Exercise (HUREX) op Sint Maarten. VNG International ondersteunt Sint Maarten in de organisatie van de HUREX, waarin de Sint Maartense overheid op orkaanbestendigheid zal oefenen samen met Brandweer, Ambulance, Politie en Marine.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief