Nieuwe Wetenschappelijke Adviesraad Politie van start

7 maanden geleden gepubliceerd

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is officieel geïnstalleerd. Deze onafhankelijke raad zal de korpsleiding van de Nederlandse politie gevraagd en ongevraagd adviseren over de functie en het functioneren van de politie. Het orgaan zal twee of meer wetenschappelijk gefundeerde adviezen per jaar publiceren, met een focus op brede vraagstukken die relevant zijn voor de lange termijn.

Een brug tussen politie en academische wereld

De adviezen kunnen bijdragen aan de agendering en bevordering van het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken die raken aan de functie van de politie. Daarnaast draagt de raad bij aan het versterken van de verbinding tussen de politie en de academische wereld.

Korpschef Henk van Essen benadrukt dat kennis en onderzoek onmisbaar zijn voor het ontwikkelen van een visie en strategie van het korps op grote thema’s. “De politie moet het voortouw kunnen nemen in voor de politie relevante en vaak lastige vraagstukken. Door het inbrengen van beschikbare kennis en wetenschappelijk onderzoek, draagt de Wetenschappelijke Adviesraad Politie bij aan de kwaliteit van het debat,” aldus Van Essen.

Leden van de raad

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie bestaat uit vooraanstaande academici en professionals, waaronder Prof. Dr. S. (Sandra) van Thiel, Hoogleraar Publiek Management bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Prof. Dr. M. (Marleen) Easton, Director Research Group ‘Governing and Policing Security’ bij de Universiteit Gent.

Andere leden zijn onder andere Prof. Dr. E. (Ellen) Giebels, Hoogleraar Psychology of Conflict, Risk and Safety bij de Universiteit Twente, en Prof. Dr. B.P.F. (Bart) Jacobs, Hoogleraar Security, Privacy en Identity bij de Radboud Universiteit. De volledige lijst van leden is beschikbaar op de website van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie.

De installatie van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse politie als een kennisintensieve organisatie. Met de oprichting van deze raad wordt de groeiende beschikbaarheid en betekenis van wetenschappelijk onderzoek binnen de politie onderstreept.