Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State

Normal fb kiloknaller folders 2520x750 1680x500
De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd. Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen. [penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Staatssecretaris Keijzer"]Ik ben blij dat het wetsvoorstel nu bij de Raad van State ligt zodat ik het nog voor eind van dit jaar naar de Tweede Kamer kan sturen. Dit wetsvoorstel is noodzakelijk om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden en zo de machtsbalans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers.[/penci_blockquote] [penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Minister Dekker"]Als franchisenemers én franchisegevers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. Dit stimuleert het zaken doen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie.[/penci_blockquote] Een voorontwerp van wet is in januari in consultatie gegaan en er zijn 570 reacties opgekomen. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de kamer. Het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij de indiening in de Tweede Kamer.

Vier onderdelen

In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:
  • De precontractuele uitwisseling van informatie.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. In Nederland zijn circa 825 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt ruim boven €30 miljard.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief