Nieuwe mogelijkheden voor overheden om wegen veiliger te maken

3 maanden geleden gepubliceerd

Overheden krijgen meer mogelijkheden om hun wegen veiliger te maken met financiering van het Rijk. Dit geld is afkomstig van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee tot 2030 500 miljoen euro beschikbaar is. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangekondigd dat de toegangsregels voor deze financiering zullen worden verruimd vanaf de derde tranche, die naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 zal starten.

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Tot nu toe is er al meer dan 200 miljoen euro bijgedragen aan maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit omvat onder andere het verbreden van fietspaden, het verlagen van de snelheidslimiet en de aanleg van rotondes. Ondanks deze inspanningen is het aantal verkeersslachtoffers nog steeds te hoog, met 745 dodelijke slachtoffers in 2022. Veel van deze ongelukken gebeuren in stedelijke gebieden, wat de behoefte aan veiligere wegen benadrukt.

Nieuwe regels voor toegang tot financiering

Een van de aangekondigde veranderingen is dat overheden in één keer aanspraak kunnen maken op een groter geldbedrag. Dit zal kleinere gemeenten in staat stellen grotere maatregelen uit te voeren, zoals de aanleg van een rotonde of fietsonderdoorgang. Daarnaast worden de geschatte kosten voor het uitvoeren van maatregelen beter afgestemd op de werkelijke kosten. De bijdrage van het Rijk aan een maatregel zal ook vooraf worden vastgesteld, waardoor overheden niet meer achteraf hoeven te rapporteren over hun uitgaven.

Positieve resultaten van investeringen in verkeersveiligheid

Volgens onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zullen deze investeringen in veiliger wegverkeer bijna 600 slachtoffers voorkomen over een periode van 30 jaar. Bovendien leveren de maatregelen 1,5 keer zoveel voordelen op als ze kosten.