Nieuwe kwaliteitseisen voor gastouderopvang in de maak

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet is van plan om extra kwaliteitseisen te stellen aan de gastouderopvang in Nederland. Dit komt naar voren uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het doel van deze maatregelen is om de verschillen in kwaliteit tussen gastouders te verkleinen en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Verplichte pedagogische basisdoelen

Het wetsvoorstel omvat onder andere het vastleggen van vier pedagogische basisdoelen in de wet. Deze doelen, die al gelden voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, zijn: het bieden van emotionele veiligheid voor het kind, het bevorderen van persoonlijke en sociale kwaliteiten, en het overbrengen van normen en waarden. Bovendien wordt er een maximum gesteld aan het aantal gastouderbureaus waarbij een gastouder kan zijn aangesloten.

Jaarlijkse coaching en hogere uurprijs

Daarnaast wordt het verplicht voor gastouders om continu te werken aan de ontwikkeling van kinderen en om jaarlijkse coaching te ontvangen. Om gastouders te helpen bij het voldoen aan de nieuwe eisen, wordt de maximale uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met 21 eurocent verhoogd.

Extra inzet voor betere ontwikkeling kinderen

Volgens de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang biedt een grote groep gastouders al hoogwaardige opvang. Echter, bij 1 op de 5 gastouders is de pedagogische kwaliteit laag of zeer laag. Minister Van Gennip erkent dat de nieuwe maatregelen extra inzet vereisen van sommige gastouderbureaus en gastouders, maar benadrukt dat deze stappen noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

Overgangstermijn en internetconsultatie

Minister Van Gennip overweegt een overgangstermijn voor gastouderbureaus en gastouders om hen te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe eisen. Daarnaast wordt er een algemene maatregel van bestuur opgesteld, die verder uitgewerkt wordt in een internetconsultatie. Zo moet er onder andere een pedagogisch werkplan opgesteld worden door de gastouders en moet er een achterwacht geregeld worden die binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn bij calamiteiten.