Nieuw inburgeringsstelsel in de maak

Normal open acz dag
Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over het nieuwe inburgeringsstelsel, die minister Koolmees dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiermee kunnen alle partijen voortvarend aan de slag.
Doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is om iedereen in Nederland mee te laten doen, het liefst via betaald werk en daar moet inburgering aan bijdragen. Gemeenten gaan inburgeraars daarbij activeren en begeleiden, zodat zij vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe inburgeringswet medio 2020 in werking treedt. Zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is, kunnen gemeenten nu al goed gebruik maken van de huidige ruimte. Minister Koolmees wil dit stimuleren. Inburgeraars hebben immers nu al goede begeleiding nodig. Een aantal gemeenten doet dat ook, en met succes. Zij kunnen bijvoorbeeld vanuit de taken die zij hebben in het kader van de maatschappelijke begeleiding in een vroeg stadium een plan opstellen dat gericht is op inburgering en werk. Het huidige stelsel is voor veel inburgeraars te ingewikkeld om goed in te burgeren. Daarom heeft minister Koolmees eerder dit jaar besloten dat het huidige inburgeringsstelsel drastisch op de schop gaat, zodat ook zij een vliegende start kunnen maken. De Uitwerkingsagenda is samen met zo’n 100 experts van gemeenten, maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland, UAF, wetenschapper, werkgevers en andere ministeries tot stand gekomen. Deze partners, verenigd in de Taskforce Werk & Integratie, hebben grote waardering uitgesproken voor de werkwijze en hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de Uitwerkingsagenda.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief