Nederland investeert 2,5 miljard euro in microchipsector Brainport Eindhoven

3 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet gaat 2,51 miljard euro investeren in de microchipsector in de regio Brainport Eindhoven. De investering is bedoeld om tekorten aan personeel, ruimte en energie aan te pakken, en zo Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten blijven voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. De sector is van groot belang voor de Nederlandse economie en draagt bij aan de nationale veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen.

Project Beethoven

Onder de naam ‘Project Beethoven’ hebben het Rijk en de regio een uitgebreid pakket aan maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen richten zich op onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur. Het doel is om de Nederlandse microchipsector te versterken en verdere groei van de activiteiten in Brainport Eindhoven te ondersteunen.

Investeren in talent

Er wordt 450 miljoen euro geïnvesteerd in talentontwikkeling tot en met 2030, en daarna structureel 80 miljoen per jaar. Het doel is om snel meer technici op te leiden voor deze sector, bijvoorbeeld door meer studenten te werven en om- en bij te scholen. Het kabinet vraagt mbo’s, hbo’s en universiteiten in Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven om samen met de microchipsector een uitgewerkt plan te presenteren.

Ruimte, bereikbaarheid en betaalbare woonruimte

Een goed vestigingsklimaat betekent ook een goede bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen. Het kabinet en de regio gaan daarom investeren in infrastructuur in de Brainportregio. Hierbij wordt onder andere geïnvesteerd in station Eindhoven en de wegen rondom Eindhoven. In totaal wordt er 718 miljoen euro door het Rijk bijgedragen en 340 miljoen euro door de regio.

Woningen

Rijk en regio zetten in op een groei van bijna 20.000 woningen tot en met 2030. Om deze woningen te realiseren stellen Rijk en regio gezamenlijk 425 miljoen euro beschikbaar. Deze investering komt bovenop de al afgesproken groei van 45.000 woningen in de regionale woondeal.

Het totale bedrag van 2,51 miljard euro wordt voor een groot deel, 1,73 miljard euro, bijgedragen door het Rijk. Hiervan is 1,28 miljard euro afkomstig uit het budget van het Nationaal Groeifonds. De rest komt onder andere uit het Mobiliteitsfonds. Het kabinet verwacht dat ASML verder zal investeren in Nederland en de locatie van de statutaire, fiscale en werkelijke zetel in Nederland zal behouden.