Ministerie maakt rekenfout in koopkrachtcijfers, belooft verbetering

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een fout gemaakt in de berekening van de koopkrachtcijfers voor verschillende voorbeeldhuishoudens. Deze fout heeft voornamelijk impact op de cijfers voor alleenstaanden met bijstand of minimumloon, die hierdoor lager uitvallen. Ministers Van Gennip en Schouten hebben hun excuses aangeboden aan de Tweede Kamer en beloven verbeteringen.

Oorsprong van de fout

Tijdens het opstellen van de begroting in augustus wilde het kabinet de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen versterken en armoede verminderen. Echter, er is gerekend met een te hoge huurtoeslag voor bepaalde huishoudtypen door een incorrecte aanname in het computermodel. Deze fout had handmatig aangepast moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor zijn de koopkrachtcijfers voor deze huishoudtypen te hoog ingeschat.

Verbeteringen en maatregelen

Het kabinet komt met een voorstel om de koopkracht voor de getroffen groepen nog dit jaar te verbeteren. Er wordt 66 miljoen euro uitgetrokken om de huurtoeslag extra te verhogen, bovenop de verhoging die al in de Prinsjesdagplannen stond. Hiermee wordt de koopkracht voor deze huishoudtypen weer teruggebracht naar de oorspronkelijke uitgangspunten van het kabinet.

Om deze maatregelen te dekken, zal er een verhoging plaatsvinden van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting. Deze dekking kan tijdens de augustusbesluitvorming nog herzien worden.

Huidige koopkrachtontwikkeling

Los van deze extra maatregelen, ziet de huidige koopkrachtontwikkeling er voor alle groepen beter uit. Dit komt doordat in de nieuwe CPB-cijfers van 22 februari de inflatie lager en de loonontwikkeling hoger wordt ingeschat. Ook zijn de cijfers verbeterd doordat in deze recente cijfers de extra verhogingen van het minimumloon en de kinderbijslag zijn meegenomen.

De fout betrof berekeningen van voorbeeldhuishoudens die het ministerie zelf maakt, gebaseerd op de gegevens die het Centraal Plan Bureau (CPB) aanlevert. De foutieve aanname over de huurtoeslag speelde alleen een rol bij het berekenen van de koopkrachtcijfers van voorbeeldhuishoudens met huurtoeslag. Er zijn geen fouten gemaakt in de overige koopkrachtcijfers en de algemene koopkrachtontwikkeling blijft hetzelfde.