Michel Groothuizen benoemd tot voorzitter Kansspelautoriteit

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Michel Groothuizen is door de ministerraad benoemd als de nieuwe voorzitter van de Kansspelautoriteit. Hij zal René Jansen opvolgen in deze functie. De benoeming gaat in per 1 juli 2024.

Achtergrond

Groothuizen is op dit moment werkzaam als plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Over Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder op de markt voor de kansspelen. De taken van de Kansspelautoriteit bestaan uit het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan kansspelaanbieders en toezicht te houden op naleving van de kansspelwetgeving. Indien nodig treedt de Kansspelautoriteit handhavend op bij overtredingen van de wet.

Extra taken

Naast haar reguliere taken heeft de Kansspelautoriteit ook een rol in het bevorderen van verslavingspreventie, het geven van voorlichting en informatie en het beheer van uitsluitingsregister Cruks. De Kansspelautoriteit adviseert daarnaast de minister voor Rechtsbescherming gevraagd en ongevraagd over het kansspelbeleid.