Meer dan de helft van jonge slachtoffers steekincidenten bekend bij politie

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In 2021 werden 275 slachtoffers van steekincidenten opgenomen in het ziekenhuis. Ongeveer een vijfde van deze slachtoffers was jonger dan 20 jaar. Meer dan de helft van deze jongeren was bij de politie bekend als verdachte van een misdrijf. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Stijging slachtoffers van steekincidenten onder jongeren

Het totale aantal ziekenhuisopnamen door steekincidenten is tussen 2016 en 2021 nauwelijks veranderd, met uitzondering van een daling in 2017. Echter, onder jongeren onder de 20 jaar is het aantal slachtoffers van steekincidenten gestegen van 30 in 2016 naar 60 in 2021. De meeste slachtoffers waren jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud (71 procent). Bij de oudere leeftijdsgroepen bleef het aantal slachtoffers stabiel of daalde zelfs.

Steekincidenten voornamelijk op straat

Van de jongeren onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden door een steekincident, was in 60 procent van de gevallen de locatie van het steekincident geregistreerd. Meer dan de helft (58 procent) van de steekincidenten vond plaats op straat. In mindere mate gebeurden deze incidenten in en om het huis of op locaties voor handel en dienstverlening, zoals cafés, stations en winkelcentra.

Jonge slachtoffers bekend bij politie

Tussen 2016 en 2021 was gemiddeld 62 procent van de slachtoffers onder de 20 jaar die in het ziekenhuis belandden door een steekincident bij de politie bekend als verdachte van een misdrijf. In 2019 was het aantal slachtoffers dat eerder bekend was bij de politie als verdachte het hoogst. Het grootste deel van de verdachten was betrokken bij diefstal, het meest voorkomende misdrijf in deze leeftijdsgroep. Hierna volgden vernielingen en mishandeling.