Liander staakt rechtszaken tegen ‘oneerlijke’ gemeente-heffing

Normal unavailable image
Liander staakt in een kleine twintig geschillen de strijd tegen precario, de heffing die gemeenten opleggen voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen. Naar aanleiding van een recente uitspraak door de Hoge Raad ziet de netbeheerder af van een vervolg in soortgelijke zaken. Liander is altijd principieel tegenstander geweest van deze ‘oneerlijke’ heffing, die jaarlijks aan de energiegebruikers wordt doorberekend.  Precario is een heffing die gemeenten kunnen innen voor het in de grond hebben van kabels en leidingen. Liander heeft dit altijd als een oneerlijk systeem gezien en zich hiertegen verzet. Het is wettelijk bepaald dat Liander deze heffingen in zijn tarieven doorberekent aan alle klanten. Dit betekent dat klanten in een gemeente die geen precario heft, via de energierekening meebetalen aan de precario die in een andere gemeente wordt geïnd. In 2018 betaalde een gemiddelde klant in Liander-gebied circa vijftig euro extra per jaar aan precario via zijn energierekening. De totale kosten van precario bedroegen voor Liander circa 150 miljoen euro. Inmiddels heeft de wetgever ingestemd met het afschaffen van precario op water, elektriciteits- en gasinfrastructuur. In 2022 zal deze heffing ophouden te bestaan. In 2024 zullen de tarieven van Liander geschoond zijn van de doorberekening van de precario-kosten. Uitspraken Hoge Raad Sinds 2004 voert Liander juridische procedures tegen aanslagen van precario, die inmiddels al wel zijn betaald. De netbeheerder is in februari van dit jaar door de Hoge Raad in twee procedures in het ongelijk gesteld. Tegen een kleine twintig gemeenten voerde Liander een procedure op basis van dezelfde argumenten. Die procedures worden nu stopgezet. De gemeenten die het betreft, zoals Apeldoorn en Heerde, zijn hierover geïnformeerd. Tegen ruim tien andere gemeenten worden de bezwaar- en beroepsprocedures wel doorgezet, omdat deze zaken inhoudelijk afwijken van deze uitspraken.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief