Liander pakt eerste knelpunten in de Noordoostpolder aan

Normal liander pakt eerste knelpunten in de noordoostpolder aan
Om de eerste knelpunten in het net van de Noordoostpolder aan te pakken, verzwaart Liander het net in onder meer Ens, Urk, Emmeloord en Espel. Op verschillende locaties in deze gemeente gaat de netbeheerder de komende jaren dikkere kabels leggen, elektrische installaties versterken en nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen. Dit zijn de eerste grote stappen om dit net te laten meegroeien met de snel stijgende vraag van bedrijven en particulieren naar elektrisch vermogen en de wens om meer zonnestroom terug te kunnen leveren aan het net. De energietransitie stelt netbeheerders voor een enorme uitdaging. Het Nederlandse elektriciteitsnet is een van de betrouwbaarste ter wereld, maar niet ontworpen voor lokale teruglevering van grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit. De opkomst van lokale energie-opwek is al enige tijd gaande, maar onder invloed van sterk toegenomen subsidieregelingen (o.a. SDE+) is deze ontwikkeling de afgelopen periode versneld. Dit valt samen met economische groei die heeft gezorgd voor de komst van veel nieuwbouw, waaronder energie-intensieve bedrijven. Ook de opkomst van elektrisch vervoer is een extra factor die de vraag naar elektriciteit versterkt. De lange doorlooptijden van de aanleg van hoogwaardige infrastructuur zoals elektriciteitsverdeelstations zijn een extra complicerende factor. Liander werkt met maatschappelijk geld dat zij zo efficient mogelijk moet besteden. Zou de netbeheerder het net op alle plaatsen verzwaren, dan wordt de energietransitie onbetaalbaar. Daarnaast is dit vanwege het landelijk tekort aan technici praktisch onhaalbaar. Daarom is het essentieel dat Liander exact en tijdig weet waar zonneweiden, windparken en energie-intensieve bedrijven gevestigd worden, zodat zij juist waar het nodig is het net kan versterken. Om onnodige investeringen en werk aan het net te voorkomen heeft Liander de afgelopen jaren diverse innovaties en slimme oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld door de vraag naar elektriciteit beter over de dag te verdelen. De netbeheerder pleit voor aanpasing van wet- en regelgeving om deze oplossingen op grote schaal te kunnnen uitrollen.

Oplossingen

Liander werkt continu aan de versterking van het elektriciteitsnet. Om de huidge en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpoder mogelijk te maken zijn de netbeheerder en gemeente constructief in gesprek om plannen, mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Dit is maatwerk, ook in deze gemeente is kennis van de vestigingslocaties voor duurzame opwek-installaties essentieel. Daarnaast onderzoekt Liander de mogelijkheden om haar innovaties en slimme oplossingen om netverzwaringen te voorkomen ook in de Noordoostpolder in te zetten. Om de eerste knelpunten in het net van de Noordoostpolder aan te pakken, verzwaart de netbeheerder het net in onder meer Ens, Urk, Emmeloord en Espel. -Om Ens van meer elektriciteit te kunnen voorzien is in 2018 een nieuwe elektriciteitskabel van Emmeloord naar Ens gelegd. Daarnaast bereiden we de bouw van een nieuw elektriciteitsverdeelstation voor. -Om Urk van meer elektrisch vermogen te kunnen voorzien gaat Liander extra installaties bouwen in Emmeloord en Urk. De planning is om de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstation Emmeloord in 2022 af te ronden en in 2023 de bouw te starten van een nieuw elektriciteitsverdeelstation op Urk. -Om de kwaliteit van het elektriciteitsnet rond Espel te verbeteren herstructureert Liander het transportnetwerk en bouwt de netbeheerder een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Tollebeek. -In het noorden van de Noordoostpolder liggen uitzonderlijk lange elektriciteitskabels die minder geschikt zijn voor teruglevering van grote hoeveelheden zonnestroom en de toenemende vraag naar elektrisch vermogen. Om meer klanten zonne-energie te kunnen laten terugleveren legt Liander een extra elektriciteitsnet aan dat gevoed wordt vanuit het elektriciteitsverdeelstation in Lemmer. -Ook voor Marknesse/Vollenhove is Liander bezig met het uitwerken van plannen om de netcapaciteit te versterken.

Maatwerk voor grote verbruikers en aanbieders

Net als in de rest van Nederland groeit op sommige locaties in de Noordoostpolder de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller dan dat Liander de elektriciteitsnetten kan aanpassen. Voor bestaande klanten in de Noordoostpolder zijn er geen consequenties, zij kunnen elektriciteit blijven afnemen zoals ze gewend zijn. Liander vraagt zakelijke klanten die grote zonne-energieinstallaties willen realiseren of die hun bestaande energievraag sterk willen uitbreiden om zo vroeg mogelijk contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Particuliere klanten die energie met zonnepanelen terugleveren of dit van plan zijn kunnen dit gewoon doen. Wel moeten zij deze opwekinstallaties aanmelden via www.energieleveren.nl zodat de netbeheerder blijvend zicht houdt op de groei van zonne-energie in de Noordoostpolder en tijdig maatregelen kan nemen om de netten te versterken zodat teruglevering mogelijk blijft.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief