Larderel Energy: ‘’Het Energie-akkoord is een financieel debacle!’’

Normal unavailable image
In 2030 moet indachtig de klimaatdoelstellingen van Parijs een CO2-reductie hebben plaatsgevonden van 49% en in 2050 moet deze zelfs 95% zijn. Een moedig en noodzakelijk streven dat zijn weerslag kent in het energieakkoord dat voor Prinsjesdag wordt doorgerekend. De adviseurs van het Kabinet hebben ervoor gekozen, in het kader van de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen, de wijze van verwarming en elektriciteitsopwekking ingrijpend aan te passen. Elektriciteit moet duurzaam worden opgewekt en hoofdzakelijk worden gewonnen door wind en zon. De voornaamste verwarmingstoepassing bij woningen is het grootschalig gebruik van all-electric verwarming: warmtepompen. Larderel Energy heeft het kabinetsbesluit nauwgezet onderzocht op haar financiële haalbaarheid en consequenties. Uit ons onderzoek blijkt dat voor een gemiddelde woning een investering nodig is van 55.000 euro ten behoeve van aansluiting warmtepomp en energieke toepassingen, zoals noodzakelijke isolering en installatiekosten. Dit impliceert voor bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam een totale investering van  22.8 miljard euro ( 414.500 woningen à 55.000 euro ). Hiervan komt het grootste gedeelte – 57,3% -  voor rekening van de woningcorporaties. Het alternatief bij uitstek is Ultra-Diepe Geothermie, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. Deze techniek levert elektriciteit, warmte en koude aan huishoudens en utiliteit. Om Amsterdam als voorbeeld aan te houden, is een totale investering van 6.7 miljard euro vereist om deze 414.500 woningen te verwarmten met geothermie en aan te sluiten op warmtenetten! De aansluitkosten per woning  bedragen vervolgens 6.000 euro. Het rekenvoorbeeld laat een majeure besparing zien van ca. 13 miljard euro, alleen al voor de stad Amsterdam. Dit staat nog los van de besparing op onder meer windmolens en zonnevelden, aangezien deze Ultra-Diepe Geothermiecentrales tezamen voldoende elektriciteit opwekken voor meer dan 460.000 huishoudens. Larderel Energy roept de politiek en belangenorganisaties op om een brede maatschappelijke , inhoudelijke discussie te voeren over de wijze waarop de klimaatdoelstellingen worden vertaald naar de meest efficiënte en kostenbesparende energiemaatregelen en – winning.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief