Koning en Koningin Máxima spreken met Amsterdammers over situatie Gaza en Israël

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben op 29 februari gesprekken gevoerd met twee Amsterdamse groepen over de impact van de situatie in Gaza en Israël op de Nederlandse samenleving. Deze gesprekken vonden plaats in de ambtswoning van burgemeester Halsema, die als moderator optrad.

Dialoog met straatcoaches en agenten

Het eerste gesprek vond plaats met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers die in diverse Amsterdamse wijken actief zijn. Deze professionals onderhouden nauw contact met de verschillende groepen in hun wijk en werken aan het voorkomen en beheersen van spanningen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het ‘draaiboek Vrede’ dat is ontwikkeld onder burgemeester Cohen in 2004 na de moord op Theo van Gogh. Dit draaiboek wordt ingezet wanneer (inter)nationale gebeurtenissen tot onrust in de stad leiden. Het doel is om emoties te bedaren en escalatie en agressie tegen te gaan.

Gesprek met Amsterdammers van diverse achtergronden

Aansluitend op het eerste gesprek spraken de Koning en Koningin Máxima met Amsterdammers met een Palestijnse, Joodse en Islamitische achtergrond. Zij deelden hoe de huidige situatie in Gaza en Israël hun dagelijks leven en de onderlinge omgang beïnvloedt. Onderwerpen van gesprek waren onder andere verdriet en angst voor geliefden, gevoelens van onveiligheid en de uiteenlopende standpunten. Er werd ook gesproken over hoopvolle initiatieven om nader tot elkaar te komen.

Eerdere ontmoetingen

Dit is niet de eerste keer dat het Koninklijk paar zich verdiept in dit onderwerp. Op 6 november 2023 ontvingen zij op Paleis Huis ten Bosch al diverse vertegenwoordigers van organisaties, maatschappelijke groepen en initiatieven in verband met de situatie in de Palestijnse Gebieden en Israël. Sinds 7 oktober heeft burgemeester Halsema de ambtswoning opengesteld voor een reeks gesprekken en dialoogbijeenkomsten met en tussen verschillende groepen Amsterdammers.