Kabinet wil versnelde duurzaamheidsplannen met Tata Steel

4 maanden geleden gepubliceerd

Het kabinet wil versnelde duurzaamheidsplannen met Tata Steel Nederland realiseren. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat schreven dit in een brief naar de Tweede Kamer. Het doel is om op korte termijn de gezondheidsrisico’s te verminderen.

Groot belang van Tata Steel

Tata Steel is van groot belang voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en strategische autonomie van Europa. Het bedrijf moet echter schoner en duurzamer worden en bijdragen aan een gezondere leefomgeving door minder broeikasgassen uit te stoten.

Eind 2023 heeft Tata Steel Nederland aangepaste plannen ingediend voor het verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden. De plannen omvatten onder andere de sluiting van Kooksgasfabriek 2 in 2029, het vervangen van een van de hoogovens en het aanpakken van schroot- en grondstofopslagen om geluidsoverlast te verminderen.

Onderzoek naar versnelde uitvoering

Het kabinet heeft externe adviseurs gevraagd om mogelijke alternatieven op Tata Steels plannen te onderzoeken. Het rapport stelt vijf mogelijke routes voor, van niets doen tot gedwongen sluiting van het bedrijf. Ook is een route uitgewerkt waarbij een aantal maatregelen sneller wordt uitgevoerd voor een eerdere gezondheidswinst.

De expertgroep Gezondheid IJmond adviseert dat de gezondheid van omwonenden van Tata Steel beter moet worden meegenomen in de vergunningverlening en de maatwerkafspraken. Ook wordt er aangedrongen op versnelling van de maatregelen om zo eerder verbeteringen in luchtkwaliteit en gezondheidseffecten te zien.

Volgende stappen

Het kabinet wil op korte termijn vervolgstappen zetten om tot een maatwerkafspraak te komen. De optie waarbij sommige maatregelen van Tata Steel sneller worden uitgevoerd om gezondheidsrisico’s versneld te verminderen, wordt als meest voordelig gezien. Deze optie zou leiden tot een snelle verbetering van de leefomgeving van de omwonenden, vermindering van CO2-uitstoot, terwijl de werkgelegenheid en economische en strategische waarde van de staalproductie behouden blijft.

Het kabinet benadrukt dat uitstel van besluiten en uitvoering niet mogelijk is. Het is essentieel dat Tata Steel schoner en duurzamer wordt. Minister Adriaansens en staatssecretaris Heijnen zetten zich in om snel vervolgstappen te zetten.