Kabinet besluit tot inzet van Zr.Ms. Tromp in de Rode Zee

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het Nederlandse kabinet heeft besloten het luchtverdedigings- en commandofregat, Zr.Ms. Tromp, in te zetten in de Rode Zee. Dit besluit draagt bij aan de veilige en vrije doorvaart in dit cruciale scheepvaartgebied.

De Rode Zee: een cruciale scheepvaartroute

De Rode Zee is een essentiële route voor de scheepvaart tussen het Suezkanaal en de Indische Oceaan. Ongeveer een derde van de wereldwijde containerschepen en ruim twaalf procent van de wereldhandel gaan door het Suezkanaal. De afgelopen maanden zijn er echter meer dan veertig commerciële en marineschepen aangevallen door Houthi-eenheden met raketten en drones. Deze aanvallen hebben ook geleid tot dodelijke slachtoffers.

Bijdrage aan maritieme veiligheid

Als open en maritieme handelsnatie heeft Nederland belang bij de maritieme veiligheid en vrije doorvaart in de Rode Zee. Daarom heeft het kabinet besloten om Zr.Ms. Tromp in te zetten in de Rode Zee, als onderdeel van de maritieme defensieve operatie Prosperity Guardian. Deze operatie heeft als doel aanvallen van de Houthi’s op de scheepvaart in de Rode Zee te weren.

Ondersteuning aan operatie Aspides

Daarnaast zal Zr.Ms. Tromp de Europese defensieve operatie Aspides ondersteunen. Deze operatie richt zich op de bescherming van het recht op vrije doorvaart en bevordering van maritieme veiligheid. Het fregat levert ‘associated support’ aan Aspides, wat betekent dat het schip informatie deelt en op verzoek ondersteuning levert, maar niet onder het bevel van de operatie valt.

Dreiging en voorbereiding

Zr.Ms. Tromp zal worden ingezet in een hoog geweldsspectrum en is getraind om met de daaruit voortvloeiende risico’s om te gaan. Het schip is uitgerust met defensiemiddelen tegen diverse dreigingen. De Zr.Ms. Tromp vertrekt op 9 maart vanuit Den Helder en de inzet in de Rode Zee start rond eind maart.

Mogelijke inzet van Zr.Ms. Karel Doorman

Het kabinet onderzoekt momenteel ook de mogelijke inzet van het Joint Logistic Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Dit schip zou als tankerschip kunnen dienen om steun te leveren aan operatie Aspides en/of operatie Prosperity Guardian in de komende maanden.