Janny Knol nieuwe korpschef van politie: "Zorgen dat de politie midden in de samenleving blijft staan"

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Janny Knol is de nieuwe korpschef van de politie. Ze ontving de koninklijke standaard van haar voorganger, Henk van Essen, in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Een korpschef met een missie

Knol is duidelijk over haar missie: “De politie moet waakzaam en dienstbaar zijn aan de waarden van de rechtsstaat. Dat is wat mij elke dag drijft.” In haar eerste toespraak als korpschef benadrukte ze het belang van een politie die stevig midden in de samenleving staat.

Volgens de nieuwe korpschef staat de verbinding van de politie met de wijken onder druk. De samenleving bevindt zich in woelig water en tegenstellingen worden scherper. “Steeds vaker staan we als politie tegenover in plaats van tussen de mensen. Terwijl we juist de verbinding nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen.”

Een belangrijke schakel

Om de vrede in de samenleving te bewaren, moet de politie zich sterker en moderner verbinden met de samenleving. Onze wijkagenten blijven daarbij een belangrijke schakel en verdienen alle ruimte. Maar ze kunnen het niet alleen. “Verbinden is een opdracht aan ons allemaal”, stelt Knol.

Digitale aanwezigheid

Knol roept op tot een verbreding van het begrip gebiedsgebonden werken. Ze gelooft dat de politie zich niet alleen in de wijken, maar ook op het web nadrukkelijker moet laten gelden. De impact van digitale criminaliteit wordt onderschat en het onveiligheidsgevoel van slachtoffers is groot. “Het internet heeft een politiefunctie nodig”, aldus Knol.

Bescherming van de politie

Burgers hebben recht op de bescherming van de politie, maar tegelijkertijd ziet Knol dat het strafrechtelijk systeem dreigt vast te lopen. Ze vindt dat de politie zich vooral moet richten op het opsporen van delicten die burgers en de rechtsstaat het meeste raken en tegelijkertijd op andere manieren onrecht moet herstellen.

Trots en vertrouwen

Knol is trots om de nieuwe korpschef te zijn en als eerste vrouw deze positie te bekleden. Ze benadrukt dat ze vertrouwen heeft in de uitdagingen die voor haar liggen en dat de benodigde kennis al aanwezig is binnen de politieorganisatie. “Wat een enorme prestatie leveren alle 65.000 collega’s iedere dag weer”, aldus Knol.

Ondersteuning en vertrouwen

Henk van Essen, de voormalige korpschef, sprak na de wisseling van de wacht zijn vertrouwen uit in Knol. Hij benadrukte haar kennis van de organisatie en het vak en haar focus op de mensen voor wie de politie werkt. Dilan Yeşilgöz, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, noemde Knol een politievrouw in hart en nieren die het werk en het korps van binnenuit kent.