Jaarcijfers Alliander financieel solide, operationeel uitdagend

Normal alliander
Alliander heeft in 2018 opnieuw flink geïnvesteerd in de versterking en uitbreiding van de energienetten. De uitvoering stond onder druk als gevolg van de gestegen vraag naar aansluitingen en vermogen op het elektriciteitsnet en het landelijk tekort aan technisch personeel. Het netwerkbedrijf behaalde verder een solide financieel resultaat met een hogere netto omzet en winst. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Ingrid Thijssen, CEO van Alliander: “2018 was voor Alliander een financieel solide en operationeel uitdagend jaar. De economie groeide hard en de energietransitie versnelde verder. Dit betekende een enorme hoeveelheid werk die soms moeilijk te realiseren was. We hebben weer extra technici binnengehaald en voeren het werk steeds efficiënter uit. Daarnaast hebben we innovaties geïntroduceerd om werk te voorkomen. Het is van belang dat wij de komende jaren samen met gemeenten en provincies de lokale energievoorziening langjarig vooruit ontwerpen, om de energietransitie tijdig en zonder onnodige maatschappelijke kosten te realiseren.” Veiligheid Bij het werken aan de energienetten staat veiligheid voorop. Dat geldt voor onze collega’s, maar ook voor klanten en medewerkers van onze aannemers. Gelukkig bleef het aantal bedrijfsongevallen met verzuim op het lage niveau van 2017. We betreuren dat in september in Amsterdam twee monteurs van een onderaannemer gewond raakten bij werk dat ze in opdracht van ons uitvoerden en een omstander bij de storing nabij het Frederiksplein. Omzet, resultaat en investeringen De totale bedrijfsopbrengsten van Alliander zijn in 2018 gestegen met € 228 miljoen tot € 2.068 miljoen (2017:€ 1.840 miljoen). Hierin is inbegrepen het eenmalige effect van de verkoop van dochteronderneming Allego (€ 105 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 261 miljoen (2017: € 206 miljoen). De investeringen blijven verder toenemen. In 2018 heeft Alliander in totaal € 731 miljoen euro geïnvesteerd, tegenover € 666 miljoen in 2017. De kosten voor onderhoud en storingen kwamen uit op € 283 miljoen (2017: € 243 miljoen). Uitvalduur bij klanten gestegen De leveringsbetrouwbaarheid van de netten was met 99,997% onverminderd hoog. De gemiddelde tijd dat onze klanten zonder elektriciteit zaten, steeg desondanks in 2018 naar 30,6 minuten (2017: 20,9 minuten). De uitvalduur wordt grotendeels veroorzaakt door enkele grote storingen, waarbij de storing op 9 maart in Amsterdam het meest opvallend was. Uit onderzoek blijkt dat het beveiligingssysteem van elektriciteitsverdeelstation Frederiksplein niet goed heeft gewerkt. Een bewakingssysteem dat continu controleert of de beveiliging nog werkt moet herhaling voorkomen. Meer technici en innovatie  Nederland heeft een chronisch tekort aan technici, dat geldt ook voor Alliander. Het netwerkbedrijf heeft in 2018 alle zeilen bijgezet om geschikte nieuwe technici te werven en is gestart met het bereiken van nieuwe groepen zoals statushouders, zij-instromers en havisten. Dankzij deze aanpak zijn in 2018 294 vacatures voor onder meer monteurs en engineers ingevuld. Het bedrijf leidt deze vakmensen in snel tempo op. In 2018 heeft Alliander daarom onder meer een praktijkveld geopend in Leeuwarden, waar meerdere monteurs tegelijk worden opgeleid. Daarnaast werkt Alliander aan het voorkomen van werk aan de netten door innovaties te introduceren. In Nijmegen-Noord is in 2018 de eerste flexibiliteitsmarkt van start gegaan, waarmee de aanleg van een kostbare extra kabel is voorkomen. Verder is Alliander begonnen met het slimmer aansluiten van zonneweides, waardoor netuitbreidingen niet nodig zijn. Ook werkte Alliander in 2018 met onder andere Amsterdam en de provincie Gelderland aan ‘slim laden’ voor elektrische auto’s. Ook daardoor worden arbeidsintensieve en dure uitbreidingen van het elektriciteitsnet tot een minimum beperkt. Al deze slimme oplossingen schelen niet alleen werk, maar ook maatschappelijke kosten. Samen met gemeenten en provincies de energievoorziening langjarig vooruit ontwerpen In 2018 werd in het verzorgingsgebied van Alliander al voor ruim een miljoen huishoudens aan duurzaam opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het net. Het aantal bedrijven en huishoudens dat duurzame energie teruglevert aan het net steeg in 2018 met meer dan 40%. De energietransitie gaat gepaard met een toename van elektrische auto’s, warmtepompen, warmtenetten, batterijen, gebruik van waterstof, zonnepanelen en windmolens. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het elektriciteitsnet en het aardgasnet. Het energiesysteem zal in toenemende mate met elkaar samenhangen. Het is daarom essentieel dat wij samen met gemeenten en provincies de lokale energievoorziening langjarig vooruit ontwerpen. Zodat de energie-infrastructuur op tijd klaar kan zijn en Nederland geen onnodige maatschappelijke kosten maakt.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief