Index beleggen groeit in populariteit

Normal unavailable image
Een groeiend aantal beleggers kiest ervoor om te gaan indexbeleggen. Met name duurzame beleggingsfondsen groeien in populariteit. Zo sprak BlackRock recent de verwachting uit dat het duurzaam beleggen via zogenoemde 'passieve' indices in de komende 10 jaar zal toenemen van 25 miljard naar 400 miljard Amerikaanse dollars. Maar daar is niet iedere financieel expert het mee eens. Diverse managers stellen dat passief en duurzaam beleggen als fenomenen niet met elkaar te verenigen vallen. Maar klopt dit wel? Er bestaan over dit type indices beleggingen twee grote misverstanden, met name als het gaat om de duurzaamheid ervan. Welke misvattingen zijn dit en waarom kloppen ze niet? Misverstand 1: duurzaam beleggen via indices is té vaag en onduidelijk Volgens bepaald analisten is een probleem van duurzaam indexbeleggen het probleem dat je als investeerder niet exact weet waarin je precies je geld belegt. In de praktijk blijkt, als je actieve en passieve beleggingsfondsen vergelijkt, dat passieve indices beleggingen echt minder schaduwachtig zijn dan wel lijkt. Managers die vooral actief beleggen zijn niet opener over hun strategie dan managers die de duurzame beleggingsstrategie hanteren. Té open praten over de eigen strategie zou immers betekenen dat en beleggingsfonds teveel verklapt en zichzelf daarmee in de vinger snijdt. Verder zijn er zogenoemde passieve indexfondsen die duurzaam beleggen, maar wel voortdurend scherp in de gaten houden hoe de koersen verlopen en waar eventueel bijgestuurd moet worden. Een mooi voorbeeld zijn de Verantwoorde indexfondsen van Actiam. Deze fondsen gaan uit van de MSCI en verrijken die met hun eigen duurzame uitgangspunten. Dit soort fondsen volgen dus niet stuurloos de indices, maar zorgen voortdurend dat ze zelf actief blijven nadenken over hun strategie. Een ander mooi voorbeeld zijn de ESG-fondsen van Northern Trust, die een vergelijkbare modus operandi gebruiken, die resulteren in de zogenoemde Custom ESG index fondsen. Dit zijn fondsen die beleggingen doen in nieuwe soorten energieopwekking of in duurzaamheidsfondsen beleggen. En die ook via hun bedrijfswebsites informatie verstrekken over de keuzes die ze maken en financiële openheid van zaken geven. Misverstand 2: duurzaamheid hoeft niet betwijfeld te worden. Vandaag de dag worden door bedrijven en consumenten veel duurzaamheidsbeoordelingen en scores in twijfel getrokken en daarmee ook duurzaam indexbeleggen. Dat lijkt logisch, omdat duurzaamheid er te pas en onpas bijgehaald wordt en vrijwel elk bedrijf en iedere wereldburger - als je de media mag geloven - hier druk mee is. Hierdoor ontstaan meningsverschillen over hoe duurzaam bepaalde bedrijven, bijvoorbeeld Philips of Apple, nu echt zijn. Deze discussies over duurzaamheid doen zich echter ook elders voor, zoals in de analyses van kredietbeoordelaars of financiële analisten. En discussie en meningsverschillen zijn geen probleem gelukkig, sterker nog: een voorwaarde voor een gezonde en enerverende financiële markt! Op een duurzame manier index beleggen is dan ook de toekomst!

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief