Hogescholen Beperken Instroom Buitenlandse Studenten

4 maanden geleden gepubliceerd

De Vereniging Hogescholen neemt stappen om de instroom van internationale studenten binnen de perken te houden. Dit doen ze om het huidige evenwicht te behouden waarbij het aantal internationale studenten in het hbo beperkt is. Er wordt nu een maximering van studentenaantallen voor bepaalde opleidingen in het leven geroepen, volgens voorzitter Maurice Limmen.

Balans Behouden

Ondanks de instroombeperking blijven buitenlandse studenten welkom. De vereniging geeft aan dat er in bepaalde sectoren en regio’s een specifieke behoefte is aan talent om bijvoorbeeld tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Internationale studenten kunnen op deze manier de Nederlandse economie en de maatschappij van nut zijn.

Meer Bijdragen aan Arbeidsmarkt

Hogescholen willen de bijdrage van afgestudeerde buitenlandse studenten aan de arbeidsmarkt verder vergroten. Plannen om dit te realiseren zijn onder andere het aanbieden van extra taaltrainingen. Daarnaast wordt er in samenwerking met gemeenten en studentenhuisvesters actief gezocht naar oplossingen voor huisvestingsproblemen die mede ontstaan door de instroom van internationale studenten.

Wetsvoorstel Internationalisering in Balans

De plannen van de hogescholen voor onder meer maximering houden verband met het wetsvoorstel internationalisering in balans (WIB). Met deze wet wil het kabinet de voordelen van internationalisering versterken en de nadelen beperken. Echter, de problemen liggen volgens de Vereniging Hogescholen niet zozeer bij het hbo. “Het aandeel Nederlandse studenten bachelor in het hbo is groter dan 90 procent”, aldus de vereniging.

Discussie over Buitenlandse Studenten

Er is al jaren een discussie gaande over de aantallen buitenlandse studenten in Nederland. Kritiekpunten zijn onder andere overvolle collegezalen, overwerkte docenten, een tekort aan studentenkamers en de druk op de Nederlandse taal.