Hobo Hifi legt miljoenenclaim neer bij Rabobank na intrekking krediet

Normal hobo hifi
Hobo Hifi, specialist in onder meer audio en video apparatuur, werd in oktober 2014 gedwongen het faillissement aan te vragen nadat de Rabobank zonder voorafgaande aankondiging per direct het krediet had opgezegd. Na het faillissement heeft Hobo Hifi een succesvolle doorstart gemaakt en is het de grootste zelfstandige specialist in het hogere segment voor beeld en geluid met 5 vestigingen en een webshop. De directie en de eigenaar van Hobo Hifi hebben altijd gesteld dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld doordat de bank in 2014 welbewust het faillissement heeft veroorzaakt. Op het moment van opzegging was er geen sprake van enige betalingsachterstand, alle verplichtingen werden tijdig nagekomen en de onderneming was met de bank nog in gesprek over een reorganisatie. In strijd met de harde toezegging van de Rabobank om de resultaten van de reeds in gang gezette reorganisatie af te zullen wachten, kreeg Hobo Hifi volkomen onverwacht van de bank te horen dat het krediet met onmiddellijke ingang werd opgezegd, zonder de eigenaar en/of onderneming in de gelegenheid te stellen om het krediet aan de bank af te lossen, iets waartoe de eigenaar wel degelijk in staat was. Naast de opzegging van het krediet heeft de Rabobank alle voorraden van het bedrijf uit de winkels weggehaald en door BVA Auctions laten veilen met als gevolg een aanzienlijke kapitaalvernietiging van vele miljoenen euro’s. Eind vorig jaar gebood de Rechtbank Gelderland de curator van Hobo Hifi al om de vorderingen op Rabobank over te dragen aan de eigenaar van Hobo Hifi, zodat deze een gerechtelijke procedure tegen Rabobank kon starten. De rechtbank overwoog toen onder meer dat “vraagtekens kunnen worden gezet bij het besluit van Rabobank om het krediet op te zeggen” en “uit de over en weer gewisselde standpunten de rechtbank niet kan afleiden dat de stellingname van de eigenaar (dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld) bij voorbaat kansloos is”. De eigenaar van Hobo Hifi is nu gerechtigd om namens de gefailleerde onderneming de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de schade die is veroorzaakt door de opzegging van het krediet, die naar de mening van de eigenaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en onrechtmatig is. De uitspraak van de rechtbank en de stellige overtuiging van de eigenaar dat de Rabobank de belangen van Hobo Hifi en ook haar werknemers ten onrechte ondergeschikt heeft gemaakt aan haar eigen belang, heeft de eigenaar van Hobo Hifi, in navolging van de voormalige OAD-aandeelhouders, nu ook doen besluiten om de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, welke vooralsnog is geraamd op 8 miljoen euro. Omdat de Rabobank iedere aansprakelijkheid afwijst zal de rechter zich nu over de kwestie moeten buigen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief