Forse financiële impuls voor aanpak ondermijning in Brabant en Zeeland

Normal zijkant politieauto met logo
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de verdeling van het geld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit bekend gemaakt. In het ondermijningsfonds van de minister is eenmalig 100 miljoen euro opgenomen. De regio Brabant Zeeland krijgt uit dit fonds een bedrag van 20,5 miljoen euro. Aanvullend hierop krijgt de regio nog een bedrag van 4 miljoen. Dit maakt een totaal van 24,5 miljoen euro, dat beschikbaar komt voor de komende 3 jaren. De inzet van de plannen om ondermijning aan te pakken is o.a. nog slimmer te werken en het vormen van maatschappelijke coalities te bevorderen.  Theo Weterings, co-voorzitter Taskforce Brabant Zeeland: "We zijn tevreden met het vertrouwen van de Minister in onze plannen. Ons bondgenootschap tegen ondermijning werkt hard aan de aanpak en krijgt met deze financiering een forse impuls." Versterkings- en versnellingsplan 2019 - 2021 Het versterkingsplan regio Brabant Zeeland is opgesteld door de betrokken partners in de Taskforce Brabant Zeeland en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Onder meer het OM, de politie, gemeenten en de Belastingdienst werken in dit verband samen. Een van de grote gevaren voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld, waarbij het veelal gaat om illegale drugsproductie en -handel. Deze industrie maakt veel gebruik van legale diensten uit de bovenwereld zoals transport (post-en koeriersdiensten), logistiek (havens), financiën (banken, accountants, notarissen) en kwetsbare bedrijven (zoals in de agrarische sector). Het criminele geld wordt geïnvesteerd en uitgegeven in het legale circuit om zo macht, invloed en aanzien te verwerven. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een fout voorbeeld voor jongeren. Belangrijk onderdeel van het plan is het programma Maatschappelijke en Sociale Weerbaarheid. "Jongeren die voor de keus staan 'studeren of in de drugs gaan' dat willen we keren door de weerbaarheid tegen die verleiding tegen te gaan, om te beginnen in kwetsbare wijken," zegt Weterings. Het versterkingsplan maakt het mogelijk om ook extra in te zetten op de aanpak van de Zeehavens Vlissingen-Borsele, Terneuzen en Moerdijk. Tenslotte is een zeer belangrijke extra impuls voorzien voor de bestuurlijke weerbaarheid. Belangrijk onderdeel van het plan is ook verdere versterking van de Bestuurlijke Weerbaarheid. Commissaris van de Koning van Brabant Wim van de Donk: "Onze inzet roept reactie op uit het criminele milieu. We zetten een paar tandjes bij, en dus is ook meer aandacht voor integriteit bij gemeenten en provincies en het veilig uitvoeren van publieke taken in de aanpak nodig." Co-voorzitter Taskforce Brabant Zeeland John Jorritsma: "Met deze gelden, wordt het mogelijk om alle voorgestelde initiatieven uit te voeren. Onderdeel daarvan is het programma Een Smart Overheid, waardoor slimmere informatie-uitwisseling tussen partners mogelijk wordt en we veel vlotter crimineel ondernemerschap kunnen verstoren." Een landelijke reviewcommissie heeft goed naar het programma Een Smart Overheid gekeken: 'Het programma Een Smart Overheid is een logisch en noodzakelijk onderdeel van de aanpak van Ondermijning in Brabant en Zeeland. Het programma is ambitieus, goed doordacht en heeft groot draagvlak bij de aangesloten publieke partijen. Wij zien dit als een kansrijk en innovatief programma dat de effectiviteit van de aanpak van ondermijning in Brabant en Zeeland op een relevante manier verder vergroot. Andere regio ́s zijn nieuwsgierig naar wat er van het programma Een Smart Overheid te leren valt. Ze waarderen het dat goede praktijken uit het initiatief steeds beschikbaar zijn.' Over Taskforce Brabant Zeeland Waar de onderwereld zich vervlecht met de bovenwereld en daardoor zowel het bestuur, handhaving en normale maatschappelijke functies ondergraaft is sprake van ondermijning. Het gaat om een criminele industrie van enorme omvang met bijvoorbeeld liquidaties, corruptie en rip deals en daarmee een sluipmoordenaar voor onze democratie. Ondermijning is een groot probleem en veroorzaakt zware maatschappelijke schade. Om die ondermijning aan te kunnen pakken is nauwe samenwerking geboden tussen centrale en lokale overheden, OM, Politie, Belastingdienst, FIOD en de RIEC's (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). De Taskforce Brabant Zeeland coördineert en faciliteert al enige tijd de aanpak in  alle 79 gemeentes van beide provincies.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief