Extra geld voor wetenschap wordt niet slim ingezet

Normal nfi3
‘De inzet van 130 miljoen euro aan extra geld voor de wetenschap is veel te vrijblijvend en mist een duidelijke richting. Dat komt de samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven niet ten goede, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Kansen liggen

Van de 130 miljoen euro extra voor de Nationale Wetenschapsagenda wordt zo’n 100 miljoen straks ingezet via een ‘open call’, zonder dat duidelijk is waar het geld door wetenschappers aan moet worden besteed. Hiermee laat de overheid volgens de ondernemingsorganisaties de kans liggen voor bijvoorbeeld versterking van onderzoek op het terrein van kunstmatige intelligentie, ‘waar juist nu wereldwijd de kaarten worden geschud’. Ook op het gebied van klimaat en zorg worden kansen gemist.

Versnippering

Doordat de inzet van het extra wetenschapsgeld is losgezongen van het innovatiebeleid dreigt bovendien versnippering, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Door vooraf meer richting te geven aan onderzoeksthema’s kan nog veel meer privaat en publiek geld worden gemobiliseerd. ‘Er komen nu 25 routes en missies, zonder dat die met elkaar worden verbonden.’

Rol bedrijfsleven

In het algemeen missen de ondernemingsorganisaties in het nieuwe wetenschapsbeleid erkenning voor de belangrijke rol die ondernemers spelen bij het stimuleren van wetenschap en in de samenwerking met wetenschappers. ‘Dit is wat ons betreft een stap terug in de tijd.’ In de brief doen zij zes concrete voorstellen om het wetenschapsbeleid evenwichtiger te maken.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief