Explosieve groei stroomvraag Bommelerwaard en Neerijnen zorgt voor grote problemen

Normal zonnepanelenleiduin04
In de Gelderse regio’s Bommelerwaard en Neerijnen nam de vraag naar energie het afgelopen jaar enorm toe. Met name onder tuinders is er een onverwacht hoge vraag naar extra elektrisch vermogen. Hierdoor heeft het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen de maximale capaciteit bereikt. Dit heeft impact op zakelijke klanten in deze regio’s. Oplossing: verzwaren van het elektriciteitsnet Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet verzwaren. We onderzoeken welke oplossing het beste werkt in deze regio; uitbreiden van het bestaande station of een nieuw station. Daarover zijn we in gesprek met TenneT en de betrokken gemeentes. De doorlooptijd van een uitbreiding van het net is 4 tot 5 jaar, meldt Liander Regio Neerijnen: een transportbeperking voor extra elektrisch vermogen Het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen heeft de maximaal beschikbare capaciteit bereikt. Om te voorkomen dat de elektriciteitskabels te zwaar belast raken, moeten we een tijdelijke transportbeperking invoeren wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil afnemen dan wij nu contractueel zijn overeen gekomen. Dit geldt voor zakelijke grootverbruikers die op verdeelstation Neerijnen zijn aangesloten. Als we deze maatregel niet nemen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied. Regio Bommelerwaard: extra elektrisch vermogen beperkt beschikbaarOok in de regio Bommelerwaard loopt Liander tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan voor zakelijke grootverbruikers. Op bepaalde plaatsen is hier nog ruimte voor klanten om het elektrisch vermogen te verhogen, maar onder bepaalde voorwaarden. Klanten die hier zijn gevestigd en binnenkort meer elektriciteit nodig hebben, roepen wij op contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te  bespreken. Dit geldt voor zowel nieuwe aansluitingen als voor bestaande aansluitingen. Terug leveren van opgewekte energie is wel mogelijkVoor het terug leveren van opgewekte elektriciteit gelden op dit moment geen beperkingen in beide regio’s. Voor grote initiatieven is het wel verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen om te kijken of er ruimte is op het net. Liander stelt klanten op de hoogte De komende week informeert Liander zakelijke klanten in de regio Neerijnen over wat dit voor hen betekent. Ook gaan wij in gesprek met klanten in dit gebied om het bestaande net nog beter te benutten en met tijdelijke oplossingen toch extra capaciteit te kunnen bieden.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief