Europa warmt het snelst op en is onvoldoende voorbereid op klimaatrisico's

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een serieuze bedreiging voor onder andere de energie- en voedselzekerheid, ecosystemen en volksgezondheid. Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) bereidt Europa zich onvoldoende voor op de grote effecten hiervan. Het continent kan voor het einde van de eeuw te maken krijgen met grote rampen.

Grote effecten van klimaatrisico’s

Het beleid en de adaptatiemaatregelen in Europa houden geen gelijke tred met de snelgroeiende risico’s. Een stapsgewijze aanpassing zal in veel gevallen niet volstaan. Veel maatregelen voor een hogere klimaatbestendigheid vergen tijd, daarom lijkt dringende actie noodzakelijk, zelfs voor risico’s die nu nog niet kritiek zijn.

Hotspots voor klimaatrisico’s

Zuid-Europa loopt een bijzonder risico om getroffen te worden door bosbranden en de gevolgen van hitte en waterschaarste voor de landbouwproductie, buitenarbeid en de volksgezondheid. Daarnaast zijn laaggelegen kustgebieden in Europa, waaronder veel dichtbevolkte steden, bedreigd door overstromingen, erosie en insijpeling van zout water.

Grote klimaatrisico’s

In het rapport zijn 36 grote klimaatrisico’s voor Europa vastgesteld binnen vijf brede clusters: ecosystemen, voedsel, gezondheid, infrastructuur, economie en financiën. Meer dan de helft van deze risico’s vereist onmiddellijk meer actie. Acht daarvan zijn bijzonder urgent.

Bijdrage van de Vrije Universiteit

Verschillende wetenschappers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit hebben bijgedragen aan het rapport. Hun focus lag op grootschalige overstromingen, kritieke infrastructuur en financiële crisis en instabiliteit.

Noodzaak van samenwerking

De EU en haar lidstaten hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van inzicht in en de voorbereiding op de klimaatrisico’s. Echter, de uitvoering van het beleid loopt achter op de snelle groei van de risico’s. De analyse benadrukt dat de EU, haar lidstaten en andere overheidsniveaus nauwer moeten samenwerken om klimaatrisico’s aan te pakken en te verminderen.