Minister Dijkgraaf pleit voor gelijkwaardigheid in vervolgonderwijs

3 maanden geleden gepubliceerd

Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil af van hiërarchische aanduidingen zoals ‘hoog’ en ‘laag’ opgeleid in het dagelijks taalgebruik over vervolgonderwijs. Volgens hem houden dergelijke termen ongelijkheid in stand en belemmeren ze de ontwikkeling van talent. Het aanpassen van het taalgebruik is een stap richting de gelijke waardering van alle vormen van vervolgonderwijs en de herwaardering van het beroepsonderwijs, schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer en in een open brief aan alle toekomstige studenten van Nederland.

Het belang van gelijkwaardigheid in onderwijs

Dijkgraaf stelt dat “we ieder talent nodig hebben”. Door het vervolgonderwijs als ‘waaier’ in te richten, waarin verschillende opleidingen gelijkwaardig naast elkaar liggen, kunnen belangrijke doelen worden bereikt voor zowel de maatschappij, de arbeidsmarkt als de studenten zelf. Studenten moeten gemakkelijker de juiste plek kunnen vinden, of dat nu op het mbo, hogeschool of de universiteit is. Studenten moeten ook dezelfde mogelijkheden hebben om mee te doen in het studentenleven.

Taalgebruik aanpassen

Om deze gelijkwaardigheid te bevorderen, wil Dijkgraaf het taalgebruik rondom vervolgonderwijs aanpassen. Hiërarchische aanduidingen zoals ‘hoger onderwijs’ en ‘middelbaar’ moeten worden vermeden. In plaats daarvan stelt Dijkgraaf voor om afkortingen zoals ‘mbo’, ‘hbo’ en ‘wo’ te gebruiken.

Verbetering in studiekeuzebegeleiding

Om studenten gemakkelijker de juiste plek te laten vinden in de ‘waaier’ van het vervolgonderwijs, wil Dijkgraaf de begeleiding tijdens het studiekeuzeproces verbeteren. Studenten moeten ook gemakkelijk van de ene naar de andere onderwijsvorm kunnen overstappen, bijvoorbeeld van mbo naar hbo.

Meer samenwerking in het onderwijs

Dijkgraaf pleit ook voor meer samenwerking tussen verschillende onderwijsvormen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Hij investeert 1 miljoen euro in onderwijsprojecten waarin gemengde studententeams van verschillende onderwijssectoren samenwerken, elk vanuit hun eigen expertise.

Toekomstige stappen

Dijkgraaf blijft de komende tijd in gesprek over de inrichting van het vervolgonderwijs. Hoewel ingrijpende besluiten aan een volgend kabinet zijn, wil hij ideeën en goede voorbeelden van samenwerking binnen onderwijs en onderzoek blijven delen. Hij organiseert binnenkort een bijeenkomst met het onderwijsveld om hierover verder te discussiëren.