Defensie gaat grootste maritieme project in Nederland uitvoeren

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het Ministerie van Defensie is van plan om in de komende 15 jaar bijna alle grote bovenwaterschepen van de Koninklijke Marine te vervangen, met een budget van enkele miljarden euro’s. Dit wordt het grootste maritieme project van Defensie tot nu toe, zo heeft staatssecretaris Van der Maat aangekondigd.

Nieuwe Luchtverdedigings- en Commandofregatten

De vervanging van de huidige vier Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) en hun bewapening vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Deze schepen zijn essentieel voor de gevechtskracht op zee, beschermen civiele schepen en kustgebieden tegen luchtdreigingen, en bieden belangrijke faciliteiten voor de commandant van een maritieme taakgroep. De huidige LC-fregatten en hun luchtdoelraketten zijn tegen het einde van het volgende decennium aan het eind van hun levensduur, daarom worden deze vervangingsprojecten gecombineerd.

Samenwerking met Nederlandse bedrijven

Staatssecretaris Van der Maat wil de Nederlandse maritieme maakindustrie nauw betrekken bij dit vervangingsproces. Er wordt overwogen om samen te werken met bedrijven als Damen Naval, voor het scheepsplatform, en Thales Nederland, voor het radar- en vuurleidingssysteem. Deze aanpak moet de Nederlandse defensie-industrie versterken en draagt bij aan de versterking van de Europese strategische autonomie.

Europese samenwerking en toekomstige projecten

Defensie hoopt ook dat Europese partners zich bij het project zullen aansluiten. Landen als Denemarken, Duitsland en Noorwegen overwegen ook hun fregatten te vervangen en Nederland wil met dit project fungeren als aanjager en katalysator voor samenwerking. Daarnaast wil Defensie in de toekomst eerder en intensiever samenwerken met de Nederlandse industrie bij marineprojecten, zoals de aanschaf van Amfibische Transportschepen.

Bewapening en planning

De nieuwe LC-fregatten krijgen, net als de huidige, een ‘gelaagde’ verdediging met verschillende typen raketten. Een deel van de bewapening en apparatuur van de huidige LC-fregatten wordt overgeplaatst naar de nieuwe schepen. De levering van het eerste nieuwe fregat wordt verwacht in 2034, met de volledige operationele status in 2036. De daaropvolgende schepen zullen steeds een tot anderhalf jaar later operationeel worden, met het vierde nieuwe fregat volledig operationeel in 2041.

Naamgeving nieuwe LC-fregatten

Staatssecretaris Van der Maat wil de samenleving betrekken bij de naamgeving van de nieuwe LC-fregatten. De details hiervan worden nog verder uitgewerkt.