De eisen voor goed straatmeubilair

Normal straatmeubilair
Onder straatmeubilair worden meubels verstaan die buiten op straat te vinden zijn. Het bekendste voorbeeld zijn straatbanken en zitplekken op straat, vaak bij openbare gelegenheden. Het meubilair op straat is vaak voorzien van prullenbakken om de rotzooi in weg te gooien en doorgaans ook van openbare verlichting. Eisen waaraan goed straatmeubilair moet voldoen Welke eisen worden er gesteld aan straatmeubels? Duidelijk mag zijn dat mensen die straatmeubels maken of kopen, hieraan enkele eisen stellen. Goede straatmeubels hebben enkele specifieke kenmerken. Waar moet je precies op letten als je dit soort meubilair maakt of wilt kopen?
  • Een eerste aandachtspunt is natuurlijk het praktische nut van meubels op straat. Zo is het van belang dat straatbankjes lekker zitten en niet te klein of te groot zijn. En een prullenbak moet natuurlijk gemakkelijk te gebruiken zijn en dus een goede klep hebben.
  • In de tweede plaats is het belangrijk dat de straatmeubels zo ontworpen zijn dat ze passen in het gebied waar ze neergezet worden. De vormgeving van een straatbank, prullenbak of lantaarnpaal en de kleurstelling moet uiteraard goed aansluiten op de rest van de omgeving.
  • Ten derde is vandaag de dag ook het duurzame karakter van meubilair voor op straat een belangrijke vereiste. Het materiaal moet duurzaam zijn, zoals metaal of hout, en lang meegaan.
  • In de vierde plaats is een belangrijk aandachtspunt de kostprijs van het meubilair. Zowel de aanschaf- als onderhoudskosten moeten budgettair verantwoord zijn.
  • Ten slotte, last but not least, is het van cruciaal belang dat meubels die op straat staan veilig zijn en niet tot ongelukken of verwondingen kunnen leiden.
Stringente eisen op het gebied van duurzaamheid Gemeenten en lokale beleidsmakers letten al jarenlang scherp op het duurzame karakter van straat meubilair. Er wordt gestreefd naar het gebruik van recyclebare materialen en producten die CO2-neutraal zijn. De omgeving mag niet verder vervuild worden doordat er straatmeubels gemaakt worden die schadelijk zijn voor de omgeving. Terecht dus dat de overheid ook voor de aankoop van straatmeubel rekening houdt met de zogenoemde CO2-prestatieladder.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief