Centrale Ondernemingsraad Politie reageert op Position Paper 2024-2028

6 maanden geleden gepubliceerd

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen die op 22 november plaatsvinden, heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie gereageerd op het ‘Position Paper 2024-2028’. De COR ondersteunt het eindproduct en heeft hier ook input voor kunnen leveren.

Basis op orde

Volgens het Position Paper moet de basis op orde zijn. Dit betekent niet alleen dat de huidige tekorten met 156 miljoen aangevuld moeten worden, maar ook dat er binnen de politie stabieler en beter beleid gevoerd moet worden. Hiermee wordt een totale investering van 400 miljoen bedoeld om de politie op orde te brengen en toekomstbestendig te maken. De COR staat positief tegenover de maatregelen die in het paper worden benoemd om de verankering in de wijk te versterken en te behouden.

Loopbaan lang gezond, veilig en inclusief

Goed werkgeverschap en de aanpak van PTSS zijn belangrijke punten in het Position Paper. De aanpak rondom PTSS is verbeterd, maar de afhandeling van PTSS-cases verdient volgens de COR de komende jaren nog meer de aandacht. De COR meent dat de politie moet investeren in het aantrekkelijk worden en blijven als goede werkgever. Dit kan bijvoorbeeld door betere documentatie van exitgesprekken en soepelere aanstellingseisen. Ook is het belangrijk te investeren in duurzaam personeelsbeleid.

Digitaal vaardig

De COR vindt het van belang te investeren in de digitale vaardigheden van alle politiemedewerkers. Dit is nodig om bij te blijven in een tijd waarin klassieke criminaliteit daalt en digitale criminaliteit stijgt. Dit betekent niet alleen het vernieuwen en vervangen van bestaande systemen, maar ook investeren in nieuwe systemen die het politiewerk beter en efficiënter kunnen maken. Hiervoor is een stabiele Dienst IV en innovatielandschap binnen de politie noodzakelijk.

De COR is van mening dat er nog veel werk verricht moet worden, maar ziet ook dat hier tegenover een investering vanuit de eigen organisatie en middelen vanuit de overheid staat.