COA: iets meer asielopvangcapaciteit nodig in 2019

Normal open acz dag
Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Dit besluit wordt genomen op basis van de prognoses voor het asieldossier. De huidige verwachting is dat er voor het lopende jaar meer opvangcapaciteit nodig is. De prognose geeft aan dat er in 2019 30.300 opvangplaatsen beschikbaar moeten zijn. Om deze lichte groei te kunnen realiseren en om locaties waar de huur- en/of bestuursovereenkomst vervalt te vervangen, zijn in 2019 ongeveer 2.500 nieuwe opvangplaatsen nodig. Dit is inclusief 2.000 plekken reservecapaciteit, om lichte afwijkingen op te vangen. De verwachting is dat het aantal asielaanvragen licht stijgt en dat asielzoekers langer in de opvang verblijven. De procedure van asielaanvragen vraagt in een aantal gevallen meer tijd en het duurt langer voordat vergunninghouders de opvang verlaten naar een woning in een Nederlandse gemeente. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Het is een opgave om te groeien in deze arbeids- en vastgoedmarkt. Wij zijn blij dat we hierin samenwerken met onze partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie en dat we samen kijken naar een goede spreiding van opvanglocaties in het land.”

Voorbereiden

Het COA houdt in 2019, conform afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid, 2.000 bestaande plekken reservecapaciteit aan en gaat zich daarnaast voorbereiden op het verwerven van 3.000 plekken reservecapaciteit. Hiervoor zal gekeken worden naar het verlengen van bestuurs- overeenkomsten, het plaatsen van tijdelijke wooneenheden (units) bij bestaande locaties en het openen van nieuwe locaties. Het COA gaat hierover op korte termijn in gesprek met gemeenten. Daarnaast richt het COA zich op een tijdige werving van gekwalificeerd personeel.

Uitgangspunten

Bij het werven van nieuwe locaties zullen de criteria van de Landelijke Regietafel leidend zijn; ketenbelang, provinciale spreiding, flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid, en financiën. Ook wordt het criterium personeel meegenomen.

Landelijke regie

Het COA werkt bij capaciteitsontwikkelingen nauw samen met de partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waarin de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Commissarissen van de Koning (CdK) vertegenwoordigd zijn.

Prognoses

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt samen met de ketenpartners (IND, DT&V en het COA) een prognose die een beeld geeft van de verwachte instroom van asielzoekers en het keten- proces, en deze wordt vertaald naar een capaciteitsbehoefte van het COA.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief